Cupca Cupcakes As
Juridisk navn:  Cupca Cupcakes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48407750
Olsvikstallen 21 Olsvikstallen 21 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915918298
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 04.09.2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 -7.000 -61.000
Egenkapital: -38.000 -38.000 -31.000
Regnskap for Cupca Cupcakes As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 -7.000 -61.000
Driftsresultat 0 -7.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 -7.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 -7.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 0 0
Sum omløpsmidler 21.000 21.000 28.000
Sum eiendeler 71.000 21.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -69.000 -61.000
Sum egenkapital -38.000 -38.000 -31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 110.000 60.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 21.000 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -7.000 -61.000
Driftskostnader 0 -7.000 -61.000
Driftsresultat 0 -7.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -7.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 0 0
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 15.000 15.000 0
Kasse, bank 2.000 2.000 24.000
Sum omløpsmidler 21.000 21.000 28.000
Sum eiendeler 71.000 21.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -69.000 -61.000
Sum egenkapital -38.000 -38.000 -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 60.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 60.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 21.000 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -89.000 -39.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.4
Soliditet -52.8 -172.7 -110.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 -1.6 -1.9
Total kapitalrentabilitet 0 -31.8 -217.9
Signatur
18.09.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
VIKØREN ELISABETH JOHANNESSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Elisabeth Johannessen VikørenStyreleder46
Kjersti Kathyana MørnerStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Elisabeth Johannessen Vikøren100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00