Bekkjarvik Bygg Og Rehabilitering As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Bygg Og Rehabilitering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91903710
Fax:
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 915863604
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 24.06.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24,37%
Resultat  
  
-625%
Egenkapital  
  
-138,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 450.000 595.000 535.000 287.000
Resultat: -29.000 -4.000 -97.000 75.000
Egenkapital: -50.000 -21.000 -17.000 77.000
Regnskap for Bekkjarvik Bygg Og Rehabilitering As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 450.000 595.000 535.000 287.000
Driftskostnader -478.000 -586.000 -630.000 -212.000
Driftsresultat -28.000 10.000 -95.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -14.000 -1.000 0
Finans -2.000 -14.000 -1.000 0
Resultat før skatt -29.000 -4.000 -97.000 75.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -17.000
Årsresultat -29.000 -4.000 -94.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 44.000 60.000 76.000
Sum omløpsmidler 82.000 237.000 119.000 172.000
Sum eiendeler 110.000 281.000 179.000 248.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -40.000 -36.000 58.000
Sum egenkapital -50.000 -21.000 -17.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 302.000 196.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 281.000 179.000 248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 450.000 595.000 535.000 287.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 450.000 595.000 535.000 287.000
Varekostnad -36.000 -41.000 -69.000 -40.000
Lønninger -346.000 -461.000 -462.000 -116.000
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -68.000 -83.000 -52.000
Driftskostnader -478.000 -586.000 -630.000 -212.000
Driftsresultat -28.000 10.000 -95.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -14.000 -1.000 0
Finans -2.000 -14.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -4.000 -94.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 44.000 60.000 76.000
Sum varige driftsmidler 28.000 44.000 60.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 44.000 60.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 30.000 15.000
Andre fordringer 15.000 23.000 2.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 214.000 87.000 140.000
Sum omløpsmidler 82.000 237.000 119.000 172.000
Sum eiendeler 110.000 281.000 179.000 248.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -40.000 -36.000 58.000
Sum egenkapital -50.000 -21.000 -17.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 0 11.000 0 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 165.000 132.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 126.000 64.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 302.000 196.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 281.000 179.000 248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.000 -65.000 -77.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.6 1.1
Soliditet -7.5 -9.5 31.0
Resultatgrad -6.2 1.7 -17.8 26.1
Rentedekningsgrad 0.7
Gjeldsgrad -3.2 -14.4 -11.5 2.2
Total kapitalrentabilitet -25.2 3.6 -53.1 30.2
Signatur
27.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bodil SkjerveStyreleder45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bodil Skjerve100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00