Jungleroom Records As
Juridisk navn:  Jungleroom Records As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56333900
C/O Lord Joakim Sørensen Eide Eidslandsvegen 921 Eidslandsvegen 921 Fax:
5727 Stamnes 5727 Stamnes
Fylke: Kommune:
Vestland Vaksdal
Org.nr: 915815383
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 17.08.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
224,54%
Resultat  
  
276,92%
Egenkapital  
  
6,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 701.000 216.000 119.000 55.000 22.000
Resultat: 294.000 78.000 60.000 -52.000 -41.000
Egenkapital: 51.000 48.000 -8.000 -41.000 -1.000
Regnskap for Jungleroom Records As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 701.000 216.000 119.000 55.000 22.000
Driftskostnader -407.000 -138.000 -60.000 -107.000 -63.000
Driftsresultat 294.000 78.000 60.000 -52.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 294.000 78.000 60.000 -52.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 -27.000 12.000 10.000
Årsresultat 294.000 78.000 33.000 -40.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 18.000 22.000 10.000
Sum omløpsmidler 118.000 43.000 43.000 3.000 6.000
Sum eiendeler 133.000 58.000 61.000 25.000 16.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 17.000 -38.000 -71.000 -31.000
Sum egenkapital 51.000 48.000 -8.000 -41.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld -171.000 -21.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 32.000 63.000 67.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 58.000 61.000 26.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 701.000 216.000 119.000 55.000 22.000
Andre inntekter 0 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 701.000 216.000 119.000 55.000 22.000
Varekostnad -384.000 -109.000 0 -25.000 -4.000
Lønninger 0 -4.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -25.000 -60.000 -82.000 -59.000
Driftskostnader -407.000 -138.000 -60.000 -107.000 -63.000
Driftsresultat 294.000 78.000 60.000 -52.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -290.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 294.000 78.000 33.000 -40.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 8.000 0 22.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 7.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.000 7.000 18.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 18.000 22.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 9.000 36.000 -2.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 34.000 7.000 5.000 0
Sum omløpsmidler 118.000 43.000 43.000 3.000 6.000
Sum eiendeler 133.000 58.000 61.000 25.000 16.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 17.000 -38.000 -71.000 -31.000
Sum egenkapital 51.000 48.000 -8.000 -41.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 292.000 2.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -171.000 -21.000 6.000 0 0
Leverandørgjeld -65.000 12.000 61.000 67.000 18.000
Betalbar skatt 19.000 18.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 32.000 63.000 67.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 58.000 61.000 26.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -135.000 11.000 -20.000 -64.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3 0.7 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 0.7 0 0.4
Soliditet 38.3 81.4 -13.1 -157.7 -5.9
Resultatgrad 41.9 36.1 50.4 -94.5 -186.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.2 -8.6 -1.6 -18.0
Total kapitalrentabilitet 221.1 132.2 98.4 -241.2
Signatur
11.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lord Joakim Sørensen EideStyreleder26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Own-it As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00