Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute
Juridisk navn:  Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55215200
C/O Bergens Rederiforening Olav Kyrres Gate 11 C/O Bergens Rederiforening Olav Kyrres Gate 11 Fax: 55215201
5014 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915478204
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 20.05.2015
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1077,78%
Egenkapital  
  
133,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 122.000 0 0 0
Resultat: 88.000 -9.000 -16.000 -8.000
Egenkapital: 154.000 66.000 75.000 92.000
Regnskap for Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 122.000 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -8.000 -16.000 -9.000
Driftsresultat 89.000 -8.000 -16.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 88.000 -9.000 -16.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -9.000 -16.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 169.000 73.000 88.000 99.000
Sum eiendeler 169.000 73.000 88.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 -34.000 -25.000 -8.000
Sum egenkapital 154.000 66.000 75.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 7.000 13.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 169.000 73.000 88.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 122.000 0 0 0
Varekostnad -25.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -16.000 -9.000
Driftskostnader -33.000 -8.000 -16.000 -9.000
Driftsresultat 89.000 -8.000 -16.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -9.000 -16.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 92.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 73.000 88.000 99.000
Sum omløpsmidler 169.000 73.000 88.000 99.000
Sum eiendeler 169.000 73.000 88.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 -34.000 -25.000 -8.000
Sum egenkapital 154.000 66.000 75.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 13.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 7.000 13.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 169.000 73.000 88.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 154.000 66.000 75.000 91.000
Likviditetsgrad 1 11.3 10.4 6.8 12.4
Likviditetsgrad 2 11.3 10.4 6.8 12.4
Soliditet 91.1 90.4 85.2 92.0
Resultatgrad 7
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 52.7 -18.2 -9.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein MelandStyreleder68
Marie MelingStyremedlem38
Christian HaugeStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00