Arriva Chartering As
Juridisk navn:  Arriva Chartering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90847819
Postboks 133 Laberget 42 Fax:
5588 Ølen 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 915267351
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.04.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,42%
Resultat  
  
-7,9%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.610.000 6.705.000 5.848.000 7.911.000 5.932.000
Resultat: 2.658.000 2.886.000 2.109.000 2.087.000 1.834.000
Egenkapital: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Regnskap for Arriva Chartering As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.610.000 6.705.000 5.848.000 7.911.000 5.932.000
Driftskostnader -3.952.000 -3.819.000 -3.739.000 -3.651.000 -2.191.000
Driftsresultat 2.658.000 2.886.000 2.109.000 4.260.000 3.741.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.174.000 -1.909.000
Finans 0 0 1.000 -2.173.000 -1.908.000
Resultat før skatt 2.658.000 2.886.000 2.109.000 2.087.000 1.834.000
Skattekostnad 0 0 -520.000 -538.000 -501.000
Årsresultat 2.658.000 2.886.000 1.589.000 1.549.000 1.332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.753.000 11.367.000 8.027.000 7.822.000 4.981.000
Sum eiendeler 4.053.000 11.667.000 8.027.000 7.822.000 4.981.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.081.000 4.081.000 4.081.000 1.909.000
Sum kortsiktig gjeld 3.553.000 7.086.000 3.446.000 3.241.000 2.573.000
Sum gjeld og egenkapital 4.053.000 11.667.000 8.027.000 7.822.000 4.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.610.000 6.705.000 5.848.000 7.911.000 5.932.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.610.000 6.705.000 5.848.000 7.911.000 5.932.000
Varekostnad -431.000 -428.000 -410.000 -409.000 -210.000
Lønninger -2.549.000 -2.398.000 -2.416.000 -2.385.000 -1.382.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -972.000 -993.000 -913.000 -857.000 -599.000
Driftskostnader -3.952.000 -3.819.000 -3.739.000 -3.651.000 -2.191.000
Driftsresultat 2.658.000 2.886.000 2.109.000 4.260.000 3.741.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.174.000 -1.909.000
Finans 0 0 1.000 -2.173.000 -1.908.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.658.000 -2.886.000 -1.589.000 -1.549.000 -1.332.000
Årsresultat 2.658.000 2.886.000 1.589.000 1.549.000 1.332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.307.000 10.720.000 7.199.000 7.084.000 4.026.000
Andre fordringer 117.000 103.000 159.000 107.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 330.000 544.000 669.000 631.000 928.000
Sum omløpsmidler 3.753.000 11.367.000 8.027.000 7.822.000 4.981.000
Sum eiendeler 4.053.000 11.667.000 8.027.000 7.822.000 4.981.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.081.000 4.081.000 4.081.000 1.909.000
Leverandørgjeld 437.000 718.000 927.000 657.000 300.000
Betalbar skatt 0 0 520.000 538.000 501.000
Skyldig offentlige avgifter 205.000 244.000 182.000 271.000 311.000
Utbytte -2.658.000 -2.886.000 -1.589.000 -1.549.000 -1.332.000
Annen kortsiktig gjeld 253.000 3.238.000 229.000 226.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 3.553.000 7.086.000 3.446.000 3.241.000 2.573.000
Sum gjeld og egenkapital 4.053.000 11.667.000 8.027.000 7.822.000 4.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 200.000 4.281.000 4.581.000 4.581.000 2.408.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 2.3 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 2.3 2.4 2.0
Soliditet 12.3 4.3 6.2 6.4 10.0
Resultatgrad 40.2 4 36.1 53.8 63.1
Rentedekningsgrad 2 2.0
Gjeldsgrad 7.1 22.3 15.1 14.6 9.0
Total kapitalrentabilitet 65.6 24.7 26.3 54.5 75.1
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jarle MatreStyreleder46
Kjetil FørlandStyremedlem60
Eivind BergeStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eivind Berge11.0075
GEIR TERJE FRAFJORD19.0065
Arriva Shipping As51.00 
Kjetil Førland19.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00