Vollen Grøntmiljø As
Juridisk navn:  Vollen Grøntmiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90566799
Øgårdsveien 71 Øgårdsveien 71 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 915017010
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.01.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Asker Og Bærum Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-22,31%
Resultat  
  
-21,72%
Egenkapital  
  
26,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.393.000 1.793.000 1.956.000 1.650.000
Resultat: 501.000 640.000 540.000 743.000
Egenkapital: 1.845.000 1.457.000 969.000 564.000
Regnskap for Vollen Grøntmiljø As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.393.000 1.793.000 1.956.000 1.650.000
Driftskostnader -896.000 -1.156.000 -1.419.000 -907.000
Driftsresultat 497.000 636.000 536.000 742.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 2.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 4.000 5.000 4.000 2.000
Resultat før skatt 501.000 640.000 540.000 743.000
Skattekostnad -114.000 -152.000 -134.000 -201.000
Årsresultat 388.000 488.000 405.000 543.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 650.000 461.000 561.000 0
Sum omløpsmidler 1.592.000 1.348.000 796.000 898.000
Sum eiendeler 2.242.000 1.809.000 1.357.000 898.000
Sum opptjent egenkapital 1.824.000 1.436.000 948.000 543.000
Sum egenkapital 1.845.000 1.457.000 969.000 564.000
Sum langsiktig gjeld 238.000 38.000 16.000 0
Sum kortsiktig gjeld 159.000 313.000 373.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 2.242.000 1.808.000 1.358.000 898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.393.000 1.793.000 1.276.000 1.650.000
Andre inntekter 0 0 680.000 0
Driftsinntekter 1.393.000 1.793.000 1.956.000 1.650.000
Varekostnad -255.000 -480.000 -649.000 -426.000
Lønninger -139.000 -154.000 -329.000 -48.000
Avskrivning -53.000 -65.000 -22.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -439.000 -462.000 -411.000 -447.000
Driftskostnader -896.000 -1.156.000 -1.419.000 -907.000
Driftsresultat 497.000 636.000 536.000 742.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 2.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 4.000 5.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 388.000 488.000 405.000 543.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 409.000 151.000 191.000 0
Driftsløsøre 26.000 88.000 113.000 0
Sum varige driftsmidler 436.000 239.000 304.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 214.000 222.000 257.000 0
Sum anleggsmidler 650.000 461.000 561.000 0
Varebeholdning 0 10.000 6.000 14.000
Kundefordringer 88.000 120.000 71.000 77.000
Andre fordringer 31.000 22.000 18.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.473.000 1.196.000 702.000 803.000
Sum omløpsmidler 1.592.000 1.348.000 796.000 898.000
Sum eiendeler 2.242.000 1.809.000 1.357.000 898.000
Sum opptjent egenkapital 1.824.000 1.436.000 948.000 543.000
Sum egenkapital 1.845.000 1.457.000 969.000 564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 38.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 238.000 38.000 16.000 0
Leverandørgjeld 36.000 132.000 226.000 82.000
Betalbar skatt 114.000 129.000 119.000 201.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 13.000 1.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -8.000 40.000 27.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 313.000 373.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 2.242.000 1.808.000 1.358.000 898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.433.000 1.035.000 423.000 564.000
Likviditetsgrad 1 1 4.3 2.1 2.7
Likviditetsgrad 2 1 4.3 2.1 2.7
Soliditet 82.3 80.6 71.4 62.8
Resultatgrad 35.7 35.5 27.4 45.0
Rentedekningsgrad 248.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 22.4 35.5 39.8 82.9
Signatur
24.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Espen RekkedalStyreleder42
Svein RekkedalStyremedlem69
Lars Erik IstadStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Espen Rekkedal100.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00