Geir-Jonny As
Juridisk navn:  Geir-Jonny As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91575612
Myrkdalsvegen 682 Myrkdalsvegen 682 Fax:
5713 Vossestrand 5713 Vossestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 914983169
Aksjekapital: 80.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 03.02.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vossestrand Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,59%
Resultat  
  
41,67%
Egenkapital  
  
10%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 707.000 676.000 532.000 673.000 653.000
Resultat: 17.000 12.000 -98.000 25.000 -189.000
Egenkapital: -153.000 -170.000 -182.000 -84.000 -109.000
Regnskap for Geir-Jonny As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 707.000 676.000 532.000 673.000 653.000
Driftskostnader -681.000 -655.000 -624.000 -641.000 -841.000
Driftsresultat 27.000 22.000 -91.000 32.000 -188.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -6.000 -1.000
Finans -10.000 -10.000 -8.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt 17.000 12.000 -98.000 25.000 -189.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 12.000 -98.000 25.000 -189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 38.000 47.000 71.000 94.000
Sum omløpsmidler 66.000 93.000 65.000 118.000 56.000
Sum eiendeler 66.000 131.000 112.000 189.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 -250.000 -262.000 -164.000 -189.000
Sum egenkapital -153.000 -170.000 -182.000 -84.000 -109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 219.000 302.000 294.000 272.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000 132.000 112.000 188.000 150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 701.000 670.000 532.000 665.000 642.000
Andre inntekter 6.000 6.000 0 8.000 11.000
Driftsinntekter 707.000 676.000 532.000 673.000 653.000
Varekostnad 0 -9.000 -3.000 0 -29.000
Lønninger -439.000 -457.000 -425.000 -440.000 -581.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -165.000 -172.000 -177.000 -204.000
Driftskostnader -681.000 -655.000 -624.000 -641.000 -841.000
Driftsresultat 27.000 22.000 -91.000 32.000 -188.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -6.000 -1.000
Finans -10.000 -10.000 -8.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 12.000 -98.000 25.000 -189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 47.000 71.000 94.000
Sum varige driftsmidler 0 24.000 47.000 71.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 15.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 38.000 47.000 71.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 72.000 43.000 105.000 44.000
Andre fordringer 0 0 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 21.000 22.000 12.000 6.000
Sum omløpsmidler 66.000 93.000 65.000 118.000 56.000
Sum eiendeler 66.000 131.000 112.000 189.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 -250.000 -262.000 -164.000 -189.000
Sum egenkapital -153.000 -170.000 -182.000 -84.000 -109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 72.000 62.000 48.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 18.000 18.000 25.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 76.000 79.000 63.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 137.000 135.000 137.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 219.000 302.000 294.000 272.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000 132.000 112.000 188.000 150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -153.000 -209.000 -229.000 -154.000 -203.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
Soliditet -231.8 -128.8 -162.5 -44.7 -72.7
Resultatgrad 3.8 3.3 -17.1 4.8 -28.8
Rentedekningsgrad 2.7 2.2 -11.4 5.3 -188.0
Gjeldsgrad -1.4 -1.8 -1.6 -3.2 -2.4
Total kapitalrentabilitet 40.9 16.7 -81.3 1 -125.3
Signatur
23.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Jonny NorekvålStyreleder50
Inger Selland NorekvålStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Geir Jonny Norekvål100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00