Fly Lavt As
Juridisk navn:  Fly Lavt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94979445
Jernbaneveien 57 Jernbaneveien 57 Fax:
8012 Bodø 8012 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 914797411
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.01.2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,57%
Resultat  
  
-95,26%
Egenkapital  
  
4,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 880.000 984.000 842.000 451.000 571.000
Resultat: 9.000 190.000 79.000 -110.000 24.000
Egenkapital: 170.000 163.000 18.000 -41.000 42.000
Regnskap for Fly Lavt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 880.000 984.000 842.000 451.000 571.000
Driftskostnader -872.000 -795.000 -764.000 -560.000 -547.000
Driftsresultat 9.000 189.000 78.000 -110.000 23.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 190.000 79.000 -110.000 24.000
Skattekostnad -2.000 -45.000 -19.000 27.000 -4.000
Årsresultat 7.000 145.000 59.000 -83.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 140.000 63.000 95.000 81.000
Sum omløpsmidler 279.000 251.000 239.000 108.000 155.000
Sum eiendeler 400.000 391.000 302.000 203.000 236.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 140.000 -5.000 -64.000 19.000
Sum egenkapital 170.000 163.000 18.000 -41.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 7.000 -3.000 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 221.000 287.000 243.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000 391.000 302.000 202.000 236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 814.000 931.000 842.000 451.000 571.000
Andre inntekter 66.000 53.000 0 0 0
Driftsinntekter 880.000 984.000 842.000 451.000 571.000
Varekostnad -3.000 0 0 0 0
Lønninger -495.000 -371.000 -451.000 -337.000 -332.000
Avskrivning -18.000 -16.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -356.000 -408.000 -304.000 -214.000 -206.000
Driftskostnader -872.000 -795.000 -764.000 -560.000 -547.000
Driftsresultat 9.000 189.000 78.000 -110.000 23.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 145.000 59.000 -83.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 22.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 140.000 63.000 72.000 81.000
Driftsløsøre 121.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 121.000 140.000 63.000 72.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 121.000 140.000 63.000 95.000 81.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 14.000 11.000 15.000 52.000
Andre fordringer 0 2.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 246.000 235.000 225.000 92.000 103.000
Sum omløpsmidler 279.000 251.000 239.000 108.000 155.000
Sum eiendeler 400.000 391.000 302.000 203.000 236.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 140.000 -5.000 -64.000 19.000
Sum egenkapital 170.000 163.000 18.000 -41.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 7.000 -3.000 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 7.000 -3.000 0 4.000
Leverandørgjeld 91.000 91.000 88.000 95.000 95.000
Betalbar skatt 2.000 34.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 49.000 65.000 21.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 46.000 135.000 127.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 221.000 287.000 243.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000 391.000 302.000 202.000 236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 30.000 -48.000 -135.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.8 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.8 0.4 0.9
Soliditet 42.4 41.7 6 -20.3 17.8
Resultatgrad 1 19.2 9.3 -24.4 4.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.4 15.8 -5.9 4.6
Total kapitalrentabilitet 2.2 48.6 25.8 -54.5 9.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Magnus SkogmoStyreleder43
Sigfinn AndersenStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
SIGFINN ANDERSEN33.3345
Magnus Skogmo66.6743
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00