Lacom As
Juridisk navn:  Lacom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98295242
Øvre Måsan 43 Øvre Måsan 43 Fax:
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914787572
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 18.12.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Foyen Management Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,67%
Resultat  
  
-47,9%
Egenkapital  
  
24,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.461.000 3.438.000 4.231.000 2.501.000 2.327.000
Resultat: 62.000 119.000 144.000 6.000 11.000
Egenkapital: 290.000 233.000 155.000 48.000 41.000
Regnskap for Lacom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.461.000 3.438.000 4.231.000 2.501.000 2.327.000
Driftskostnader -3.360.000 -3.309.000 -4.077.000 -2.484.000 -2.306.000
Driftsresultat 101.000 129.000 153.000 17.000 21.000
Finansinntekter 4.000 0 1.000 0 2.000
Finanskostnader -43.000 -10.000 -11.000 -11.000 -12.000
Finans -39.000 -10.000 -10.000 -11.000 -10.000
Resultat før skatt 62.000 119.000 144.000 6.000 11.000
Skattekostnad -14.000 -41.000 -37.000 0 0
Årsresultat 48.000 78.000 107.000 6.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 901.000 458.000 160.000 220.000 280.000
Sum omløpsmidler 1.052.000 866.000 884.000 469.000 443.000
Sum eiendeler 1.953.000 1.324.000 1.044.000 689.000 723.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 203.000 125.000 18.000 11.000
Sum egenkapital 290.000 233.000 155.000 48.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 919.000 414.000 133.000 181.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 744.000 676.000 755.000 460.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 1.953.000 1.323.000 1.043.000 689.000 724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.354.000 3.438.000 4.231.000 2.501.000 2.327.000
Andre inntekter 107.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.461.000 3.438.000 4.231.000 2.501.000 2.327.000
Varekostnad -2.192.000 -2.256.000 -2.917.000 -1.685.000 -1.531.000
Lønninger -603.000 -786.000 -794.000 -504.000 -533.000
Avskrivning -235.000 -87.000 -60.000 -60.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -327.000 -306.000 -235.000 -222.000
Driftskostnader -3.360.000 -3.309.000 -4.077.000 -2.484.000 -2.306.000
Driftsresultat 101.000 129.000 153.000 17.000 21.000
Finansinntekter 4.000 0 1.000 0 2.000
Finanskostnader -43.000 -10.000 -11.000 -11.000 -12.000
Finans -39.000 -10.000 -10.000 -11.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 78.000 107.000 6.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 891.000 444.000 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 14.000 160.000 220.000 280.000
Sum varige driftsmidler 901.000 458.000 160.000 220.000 280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 901.000 458.000 160.000 220.000 280.000
Varebeholdning 417.000 208.000 55.000 25.000 0
Kundefordringer 397.000 438.000 462.000 294.000 0
Andre fordringer 16.000 14.000 5.000 0 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 205.000 361.000 151.000 424.000
Sum omløpsmidler 1.052.000 866.000 884.000 469.000 443.000
Sum eiendeler 1.953.000 1.324.000 1.044.000 689.000 723.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 203.000 125.000 18.000 11.000
Sum egenkapital 290.000 233.000 155.000 48.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 14.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 919.000 414.000 133.000 181.000 227.000
Leverandørgjeld 559.000 451.000 440.000 314.000 285.000
Betalbar skatt 0 27.000 37.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 120.000 93.000 184.000 95.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 105.000 94.000 52.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 744.000 676.000 755.000 460.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 1.953.000 1.323.000 1.043.000 689.000 724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 308.000 190.000 129.000 9.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.2 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.1 1 1.0
Soliditet 14.8 17.6 14.9 7 5.7
Resultatgrad 2.9 3.8 3.6 0.7 0.9
Rentedekningsgrad 2.3 12.9 13.9 1.5 1.9
Gjeldsgrad 5.7 4.7 5.7 13.4 16.7
Total kapitalrentabilitet 5.4 9.8 14.8 2.5 3.2
Signatur
15.01.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
VEGHEIM ANNIKA MARIE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Annika Marie VegheimStyreleder73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Annika Marie Vegheim100.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00