Olivia Capital As
Juridisk navn:  Olivia Capital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97587315
Frøyslandsmoen 4 Frøyslandsmoen 4 Fax:
4517 Mandal 4517 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 914549787
Aksjekapital: 270.000 NOK
Etableringsdato: 05.09.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-73,97%
Egenkapital  
  
-4,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 38.000 146.000 414.000 332.000 0
Egenkapital: 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000 4.327.000
Regnskap for Olivia Capital As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -230.000 -103.000 -11.000 -7.000 0
Driftsresultat -230.000 -103.000 -11.000 -7.000 0
Finansinntekter 269.000 253.000 432.000 339.000 0
Finanskostnader 0 -4.000 -7.000 0 0
Finans 269.000 249.000 425.000 339.000 0
Resultat før skatt 38.000 146.000 414.000 332.000 0
Skattekostnad -1.000 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 146.000 414.000 332.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000 4.333.000
Sum omløpsmidler 631.000 568.000 493.000 72.000 0
Sum eiendeler 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000 4.333.000
Sum opptjent egenkapital 4.142.000 4.355.000 4.309.000 4.054.000 3.972.000
Sum egenkapital 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000 4.327.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 191.000 162.000 250.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000 4.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -217.000 -91.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -12.000 -11.000 -7.000 0
Driftskostnader -230.000 -103.000 -11.000 -7.000 0
Driftsresultat -230.000 -103.000 -11.000 -7.000 0
Finansinntekter 269.000 253.000 432.000 339.000 0
Finanskostnader 0 -4.000 -7.000 0 0
Finans 269.000 249.000 425.000 339.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -100.000 -160.000 -250.000 0
Årsresultat 38.000 146.000 414.000 332.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000 4.333.000
Sum anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000 4.333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 610.000 473.000 382.000 62.000 0
Kasse, bank 22.000 95.000 111.000 11.000 0
Sum omløpsmidler 631.000 568.000 493.000 72.000 0
Sum eiendeler 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000 4.333.000
Sum opptjent egenkapital 4.142.000 4.355.000 4.309.000 4.054.000 3.972.000
Sum egenkapital 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000 4.327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 11.000 0 0 0
Utbytte -250.000 -100.000 -160.000 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 80.000 2.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 191.000 162.000 250.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000 4.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 377.000 331.000 -178.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3 3 0.3 0.0
Likviditetsgrad 2 1.4 3 3 0.3 0.1
Soliditet 90.6 96.1 96.6 94.6 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -25.8 -1.6
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 3.1 8.7 7.1 0.0
Signatur
20.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ola BrunvollStyreleder46
Eline HilleStyremedlem28
Ingve BrunvollStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ola Brunvoll100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00