Lillejords Avløpservice As
Juridisk navn:  Lillejords Avløpservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90990906
Plassen 20B Plassen 20B Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914484707
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.09.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,25%
Resultat  
  
-1178,26%
Egenkapital  
  
-393,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000 0
Resultat: -248.000 23.000 -162.000 66.000 -7.000
Egenkapital: -311.000 -63.000 -86.000 64.000 10.000
Regnskap for Lillejords Avløpservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000 0
Driftskostnader -2.090.000 -1.899.000 -1.288.000 -988.000 -7.000
Driftsresultat -223.000 52.000 -140.000 68.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -28.000 -22.000 -3.000 0
Finans -26.000 -28.000 -22.000 -3.000 0
Resultat før skatt -248.000 23.000 -162.000 66.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 11.000 -11.000 0
Årsresultat -248.000 23.000 -151.000 54.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000 439.000 312.000 394.000 0
Sum omløpsmidler 294.000 414.000 215.000 181.000 28.000
Sum eiendeler 608.000 853.000 527.000 575.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 -80.000 -103.000 48.000 -7.000
Sum egenkapital -311.000 -63.000 -86.000 64.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 448.000 520.000 358.000 403.000 0
Sum kortsiktig gjeld 471.000 396.000 255.000 106.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 853.000 527.000 574.000 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.868.000 1.935.000 1.147.000 1.056.000 0
Andre inntekter 0 16.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000 0
Varekostnad -917.000 -819.000 -441.000 -522.000 0
Lønninger -669.000 -407.000 -437.000 -246.000 0
Avskrivning -125.000 -92.000 -82.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -379.000 -581.000 -328.000 -206.000 -7.000
Driftskostnader -2.090.000 -1.899.000 -1.288.000 -988.000 -7.000
Driftsresultat -223.000 52.000 -140.000 68.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -28.000 -22.000 -3.000 0
Finans -26.000 -28.000 -22.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -248.000 23.000 -151.000 54.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 314.000 439.000 312.000 394.000 0
Sum varige driftsmidler 314.000 439.000 312.000 394.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 314.000 439.000 312.000 394.000 0
Varebeholdning 69.000 69.000 10.000 0 0
Kundefordringer 189.000 222.000 70.000 46.000 0
Andre fordringer 4.000 41.000 76.000 74.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 82.000 60.000 60.000 28.000
Sum omløpsmidler 294.000 414.000 215.000 181.000 28.000
Sum eiendeler 608.000 853.000 527.000 575.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 -80.000 -103.000 48.000 -7.000
Sum egenkapital -311.000 -63.000 -86.000 64.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 448.000 520.000 358.000 403.000 0
Leverandørgjeld 146.000 174.000 89.000 31.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 94.000 72.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 128.000 94.000 60.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 396.000 255.000 106.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 853.000 527.000 574.000 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -177.000 18.000 -40.000 75.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 0.8 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.8 1.8 1.6
Soliditet -51.2 -7.4 -16.3 11.2 35.7
Resultatgrad -11.9 2.7 -12.2 6.4
Rentedekningsgrad -8.6 1.9 -6.4 22.7
Gjeldsgrad -14.5 -7.1 8.0 1.8
Total kapitalrentabilitet -36.7 6.1 -26.6 11.9 -25.0
Signatur
08.12.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kim LillejordStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kim Lillejord100.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00