Lillejord Eiendom As
Juridisk navn:  Lillejord Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tverrdalsøyveien 3 Tverrdalsøyveien 3 Fax:
4920 Staubø 4920 Staubø
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914444330
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 29.10.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Arendal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,9%
Resultat  
  
-9,28%
Egenkapital  
  
-9,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 225.000 223.000 78.000 54.000 0
Resultat: 88.000 97.000 30.000 2.000 -7.000
Egenkapital: 110.000 122.000 48.000 24.000 23.000
Regnskap for Lillejord Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 225.000 223.000 78.000 54.000 0
Driftskostnader -97.000 -86.000 -41.000 -42.000 -7.000
Driftsresultat 127.000 137.000 38.000 12.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -40.000 -7.000 -10.000 0
Finans -39.000 -40.000 -7.000 -10.000 0
Resultat før skatt 88.000 97.000 30.000 2.000 -7.000
Skattekostnad -20.000 -23.000 -6.000 0 0
Årsresultat 68.000 74.000 24.000 2.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000 0
Sum omløpsmidler 165.000 167.000 1.000 5.000 23.000
Sum eiendeler 1.437.000 1.470.000 186.000 198.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 92.000 18.000 -6.000 -7.000
Sum egenkapital 110.000 122.000 48.000 24.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 1.220.000 1.235.000 130.000 170.000 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 114.000 8.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.438.000 1.471.000 186.000 198.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 225.000 223.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 78.000 54.000 0
Driftsinntekter 225.000 223.000 78.000 54.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -31.000 -28.000 -8.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -58.000 -33.000 -34.000 -7.000
Driftskostnader -97.000 -86.000 -41.000 -42.000 -7.000
Driftsresultat 127.000 137.000 38.000 12.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -40.000 -7.000 -10.000 0
Finans -39.000 -40.000 -7.000 -10.000 0
Konsernbidrag -80.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 74.000 24.000 2.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 150.000 0 0 0
Andre fordringer 51.000 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 7.000 1.000 5.000 23.000
Sum omløpsmidler 165.000 167.000 1.000 5.000 23.000
Sum eiendeler 1.437.000 1.470.000 186.000 198.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 92.000 18.000 -6.000 -7.000
Sum egenkapital 110.000 122.000 48.000 24.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.220.000 1.235.000 130.000 170.000 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 21.000 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 92.000 1.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 114.000 8.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.438.000 1.471.000 186.000 198.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 53.000 -7.000 1.000 23.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 0.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 0.1 1.3 0.0
Soliditet 7.6 8.3 25.8 12.1 100.0
Resultatgrad 56.4 61.4 48.7 22.2
Rentedekningsgrad 3.3 3.4 5.4 1.2
Gjeldsgrad 12.1 11.1 2.9 7.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.8 9.3 20.4 6.1 -30.4
Signatur
08.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kåre LillejordStyreleder51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lillejord Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00