Feltskjær As
Juridisk navn:  Feltskjær As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90752897
Bygdøy Allé 123B Bygdøy Allé 123B Fax:
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914232686
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 30.09.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-83,33%
Resultat  
  
-160%
Egenkapital  
  
-26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.000 6.000 3.000 0 8.000
Resultat: -13.000 -5.000 -3.000 -55.000 -13.000
Egenkapital: -63.000 -50.000 -45.000 -42.000 12.000
Regnskap for Feltskjær As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.000 6.000 3.000 0 8.000
Driftskostnader -1.000 -8.000 -1.000 -55.000 -21.000
Driftsresultat 0 -3.000 1.000 -55.000 -13.000
Finansinntekter -14.000 3.000 -3.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans -14.000 -3.000 -3.000 0 0
Resultat før skatt -13.000 -5.000 -3.000 -55.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -5.000 -3.000 -55.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 0 11.000 0
Sum omløpsmidler 21.000 34.000 69.000 0 12.000
Sum eiendeler 171.000 184.000 69.000 11.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -80.000 -75.000 -72.000 0
Sum egenkapital -63.000 -50.000 -45.000 -42.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 234.000 114.000 54.000 0
Sum gjeld og egenkapital 171.000 184.000 69.000 12.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 6.000 3.000 0 8.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 6.000 3.000 0 8.000
Varekostnad 0 0 0 0 -21.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -8.000 -1.000 -55.000 0
Driftskostnader -1.000 -8.000 -1.000 -55.000 -21.000
Driftsresultat 0 -3.000 1.000 -55.000 -13.000
Finansinntekter -14.000 3.000 -3.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans -14.000 -3.000 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -5.000 -3.000 -55.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 150.000 0 11.000 0
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 0 11.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 0 0
Sum investeringer 20.000 34.000 66.000 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 0 12.000
Sum omløpsmidler 21.000 34.000 69.000 0 12.000
Sum eiendeler 171.000 184.000 69.000 11.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -80.000 -75.000 -72.000 0
Sum egenkapital -63.000 -50.000 -45.000 -42.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 234.000 234.000 114.000 54.000 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 234.000 114.000 54.000 0
Sum gjeld og egenkapital 171.000 184.000 69.000 12.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -213.000 -200.000 -45.000 -54.000 12.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.6 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.6 0 0.0
Soliditet -36.8 -27.2 -65.2 100.0
Resultatgrad 0 33.3 -162.5
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad -3.7 -4.7 -2.5 -1.3 0.0
Total kapitalrentabilitet -8.2 0 -2.9 -458.3 -108.3
Signatur
21.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sebastian OrskaugStyreleder39
Magnus HarneshaugStyremedlem37
John Christian Fischer GlentStyremedlem37
Ayodeji Olawale AwoyemiStyremedlem36
Erik ØigardenStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ayodeji Olawale Awoyemi20.0036
Orskaug Invest As20.00 
MAGNUS HARNESHAUG20.0037
JOHN CHR FISCHER GLENT20.00 
Erik Øigarden20.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00