Cruisespesialisten AS
Juridisk navn:  Cruisespesialisten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81569390
Ulriksdal 1 Ulriksdal 1 Fax: 55232476
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune: www.cruisespesialisten...
Vestland Bergen
Org.nr: 863871972
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 02.01.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10,06%
Resultat  
  
143,12%
Egenkapital  
  
-30,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 61.209.000 55.614.000 53.737.000 55.060.000 64.979.000
Resultat: 1.449.000 596.000 257.000 -518.000 830.000
Egenkapital: 1.217.000 1.739.000 1.701.000 1.515.000 1.928.000
Regnskap for Cruisespesialisten AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 61.209.000 55.614.000 53.737.000 55.060.000 64.979.000
Driftskostnader -59.794.000 -55.051.000 -53.464.000 -55.641.000 -64.285.000
Driftsresultat 1.416.000 563.000 274.000 -582.000 694.000
Finansinntekter 44.000 37.000 17.000 66.000 137.000
Finanskostnader -11.000 -3.000 -34.000 -3.000 0
Finans 33.000 34.000 -17.000 63.000 137.000
Resultat før skatt 1.449.000 596.000 257.000 -518.000 830.000
Skattekostnad -355.000 -152.000 -72.000 106.000 -228.000
Årsresultat 1.094.000 444.000 185.000 -412.000 602.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.000 177.000 338.000 555.000 227.000
Sum omløpsmidler 29.381.000 23.162.000 21.101.000 15.135.000 15.959.000
Sum eiendeler 29.571.000 23.339.000 21.439.000 15.690.000 16.186.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 939.000 901.000 715.000 1.128.000
Sum egenkapital 1.217.000 1.739.000 1.701.000 1.515.000 1.928.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.353.000 21.600.000 19.739.000 14.174.000 14.258.000
Sum gjeld og egenkapital 29.570.000 23.339.000 21.440.000 15.689.000 16.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.524.000 55.219.000 53.531.000 54.876.000 64.479.000
Andre inntekter 684.000 395.000 207.000 184.000 500.000
Driftsinntekter 61.209.000 55.614.000 53.737.000 55.060.000 64.979.000
Varekostnad -51.533.000 -47.843.000 -46.423.000 -47.694.000 -55.893.000
Lønninger -4.580.000 -4.212.000 -4.162.000 -4.825.000 -4.934.000
Avskrivning -117.000 -141.000 -157.000 -58.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.564.000 -2.855.000 -2.722.000 -3.064.000 -3.423.000
Driftskostnader -59.794.000 -55.051.000 -53.464.000 -55.641.000 -64.285.000
Driftsresultat 1.416.000 563.000 274.000 -582.000 694.000
Finansinntekter 44.000 37.000 17.000 66.000 137.000
Finanskostnader -11.000 -3.000 -34.000 -3.000 0
Finans 33.000 34.000 -17.000 63.000 137.000
Konsernbidrag -1.616.000 -405.000 0 0 -593.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.094.000 444.000 185.000 -412.000 602.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 162.000 34.000 58.000 130.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 143.000 279.000 425.000 206.000
Sum varige driftsmidler 28.000 143.000 279.000 425.000 206.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 190.000 177.000 338.000 555.000 227.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.939.000 2.922.000 4.058.000 2.537.000 4.823.000
Andre fordringer 14.330.000 11.425.000 11.836.000 10.064.000 8.019.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.112.000 8.815.000 5.207.000 2.534.000 3.117.000
Sum omløpsmidler 29.381.000 23.162.000 21.101.000 15.135.000 15.959.000
Sum eiendeler 29.571.000 23.339.000 21.439.000 15.690.000 16.186.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 939.000 901.000 715.000 1.128.000
Sum egenkapital 1.217.000 1.739.000 1.701.000 1.515.000 1.928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 539.000 585.000 487.000 417.000 531.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 240.000 252.000 202.000 264.000 300.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.574.000 20.763.000 19.050.000 13.493.000 13.427.000
Sum kortsiktig gjeld 28.353.000 21.600.000 19.739.000 14.174.000 14.258.000
Sum gjeld og egenkapital 29.570.000 23.339.000 21.440.000 15.689.000 16.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.028.000 1.562.000 1.362.000 961.000 1.701.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 4.1 7.5 7.9 9.7 11.9
Resultatgrad 2.3 1 0.5 -1.1 1.1
Rentedekningsgrad 128.7 187.7 8.1 -172.0
Gjeldsgrad 23.3 12.4 11.6 9.4 7.4
Total kapitalrentabilitet 4.9 2.6 1.4 -3.3 5.1
Signatur
25.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hroar OlsenStyreleder73
Erik Hirsch SandeStyremedlem80
Truls DisenStyremedlem74
Erik Lude SandeStyremedlem44
Haakon Lude SandeStyremedlem42
Gunnar LepsøeStyremedlem73
Arne Lude SandeStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sande Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00