Greveskogens Videregående Skoles Elevfond
Juridisk navn:  Greveskogens Videregående Skoles Elevfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33016100
V/Hans Kristian Voje C/O Greveskogen Vgs Eikveien 2 Eikveien 2 Fax: 33016298
3122 Tønsberg 3122 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 913493265
Aksjekapital: 1.149.000 NOK
Etableringsdato: 24.03.2014
Foretakstype: STI
Revisor: Vestfold Kommunerevisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-88,22%
Egenkapital  
  
1,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 61.000 0
Resultat: 35.000 297.000 7.000 7.000 71.000
Egenkapital: 2.122.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000 1.765.000
Regnskap for Greveskogens Videregående Skoles Elevfond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 61.000 0
Driftskostnader -27.000 -32.000 -61.000 -73.000 -30.000
Driftsresultat -27.000 -32.000 -61.000 -12.000 -30.000
Finansinntekter 63.000 329.000 68.000 19.000 101.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 63.000 329.000 68.000 19.000 101.000
Resultat før skatt 35.000 297.000 7.000 7.000 71.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 297.000 7.000 7.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.742.000 1.735.000
Sum eiendeler 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000 1.765.000
Sum opptjent egenkapital 972.000 0 640.000 0 0
Sum egenkapital 2.122.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000 1.765.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000 1.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 61.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 61.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -32.000 -61.000 -73.000 -30.000
Driftskostnader -27.000 -32.000 -61.000 -73.000 -30.000
Driftsresultat -27.000 -32.000 -61.000 -12.000 -30.000
Finansinntekter 63.000 329.000 68.000 19.000 101.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 63.000 329.000 68.000 19.000 101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 297.000 7.000 7.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 10.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 30.000 30.000 30.000 0 0
Kasse, bank 2.118.000 2.056.000 1.749.000 1.742.000 1.735.000
Sum omløpsmidler 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.742.000 1.735.000
Sum eiendeler 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000 1.765.000
Sum opptjent egenkapital 972.000 0 640.000 0 0
Sum egenkapital 2.122.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000 1.765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000 1.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.121.000 2.086.000 1.789.000 1.742.000 1.735.000
Likviditetsgrad 1 79.6
Likviditetsgrad 2 79.6 0 0 0.0 0.0
Soliditet 98.7 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -19.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.7 14.2 0.4 0.4 4.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Cecilie Langklep BjørnøyStyreleder46
Kjersti OttesenStyremedlem49
Harald Johan Skagen EkeliStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00