Nim Stålbygg AS
Juridisk navn:  Nim Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69808533
Askimveien 673 Askimveien 673 Fax: 69808615
1816 Skiptvet 1816 Skiptvet
Fylke: Kommune: www.nim.no
Viken Skiptvet
Org.nr: 862042972
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.09.1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nim stålbygg as
Regnskapsfører: Regnskap Og Consulent Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
359,5%
Resultat  
  
-44,54%
Egenkapital  
  
-27,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.757.000 600.000 600.000 613.000 548.000
Resultat: 66.000 119.000 244.000 276.000 181.000
Egenkapital: 828.000 1.139.000 1.044.000 873.000 671.000
Regnskap for Nim Stålbygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.757.000 600.000 600.000 613.000 548.000
Driftskostnader -2.575.000 -371.000 -243.000 -203.000 -252.000
Driftsresultat 182.000 228.000 357.000 409.000 296.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.000
Finanskostnader -116.000 -109.000 -112.000 -134.000 -122.000
Finans -116.000 -109.000 -112.000 -134.000 -114.000
Resultat før skatt 66.000 119.000 244.000 276.000 181.000
Skattekostnad -377.000 -24.000 -73.000 -74.000 -51.000
Årsresultat -311.000 95.000 171.000 202.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.542.000 4.054.000 4.223.000 4.391.000 4.559.000
Sum omløpsmidler 2.205.000 223.000 143.000 254.000 208.000
Sum eiendeler 6.747.000 4.277.000 4.366.000 4.645.000 4.767.000
Sum opptjent egenkapital 728.000 1.039.000 944.000 773.000 571.000
Sum egenkapital 828.000 1.139.000 1.044.000 873.000 671.000
Sum langsiktig gjeld 2.856.000 113.000 128.000 141.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 3.063.000 3.025.000 3.194.000 3.631.000 3.939.000
Sum gjeld og egenkapital 6.747.000 4.277.000 4.366.000 4.645.000 4.766.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.757.000 600.000 600.000 613.000 600.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -52.000
Driftsinntekter 2.757.000 600.000 600.000 613.000 548.000
Varekostnad -2.024.000 0 0 -7.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -294.000 -168.000 -168.000 -168.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -203.000 -75.000 -28.000 -104.000
Driftskostnader -2.575.000 -371.000 -243.000 -203.000 -252.000
Driftsresultat 182.000 228.000 357.000 409.000 296.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.000
Finanskostnader -116.000 -109.000 -112.000 -134.000 -122.000
Finans -116.000 -109.000 -112.000 -134.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -311.000 95.000 171.000 202.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.886.000 4.054.000 4.223.000 4.391.000 4.559.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 623.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.510.000 4.054.000 4.223.000 4.391.000 4.559.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.542.000 4.054.000 4.223.000 4.391.000 4.559.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.982.000 0 0 0 0
Andre fordringer 108.000 132.000 71.000 132.000 136.000
Sum investeringer 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Kasse, bank 44.000 20.000 1.000 51.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.205.000 223.000 143.000 254.000 208.000
Sum eiendeler 6.747.000 4.277.000 4.366.000 4.645.000 4.767.000
Sum opptjent egenkapital 728.000 1.039.000 944.000 773.000 571.000
Sum egenkapital 828.000 1.139.000 1.044.000 873.000 671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 461.000 113.000 128.000 141.000 156.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.100.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000
Sum langsiktig gjeld 2.856.000 113.000 128.000 141.000 156.000
Leverandørgjeld 872.000 7.000 18.000 20.000 83.000
Betalbar skatt 67.000 39.000 69.000 79.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 42.000 0 109.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.057.000 837.000 707.000 723.000 813.000
Sum kortsiktig gjeld 3.063.000 3.025.000 3.194.000 3.631.000 3.939.000
Sum gjeld og egenkapital 6.747.000 4.277.000 4.366.000 4.645.000 4.766.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -858.000 -2.802.000 -3.051.000 -3.377.000 -3.731.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet 12.3 26.6 23.9 18.8 14.1
Resultatgrad 6.6 3 59.5 66.7 54.0
Rentedekningsgrad 1.6 2.1 3.2 3.1 2.5
Gjeldsgrad 7.1 2.8 3.2 4.3 6.1
Total kapitalrentabilitet 2.7 5.3 8.2 8.8 6.4
Signatur
08.12.2011
STYRET.
Prokurister
08.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
BJØRN RUNE SLÅTTBRÅTHEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Rune SlåttbråthenStyreleder64
Sonja Lisbeth SlåttbråthenStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Rune Slåttbråthen100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00