Macquarie Aerospace Finance 6320 As
Juridisk navn:  Macquarie Aerospace Finance 6320 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2734 Solli Bygdøy allé 2 Fax:
0204 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913285700
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12.02.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-154,55%
Egenkapital  
  
-10%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.870.000 3.870.000 3.870.000 5.171.000 5.171.000
Resultat: -6.000 11.000 21.000 45.000 45.000
Egenkapital: 54.000 60.000 55.000 39.000 39.000
Regnskap for Macquarie Aerospace Finance 6320 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.870.000 3.870.000 3.870.000 5.171.000 5.171.000
Driftskostnader -3.865.000 -3.851.000 -3.840.000 -5.126.000 -5.126.000
Driftsresultat 5.000 19.000 30.000 45.000 45.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -11.000 -12.000 -1.000 -1.000
Finans -11.000 -8.000 -9.000 0 0
Resultat før skatt -6.000 11.000 21.000 45.000 45.000
Skattekostnad 0 -6.000 -5.000 -12.000 -12.000
Årsresultat -6.000 5.000 16.000 33.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Sum omløpsmidler 79.000 87.000 97.000 74.000 74.000
Sum eiendeler 745.000 753.000 763.000 740.000 740.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 55.000 50.000 34.000 34.000
Sum egenkapital 54.000 60.000 55.000 39.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 27.000 42.000 34.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 745.000 753.000 763.000 739.000 739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.870.000 3.870.000 3.870.000 5.171.000 5.171.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.870.000 3.870.000 3.870.000 5.171.000 5.171.000
Varekostnad -3.831.000 -3.831.000 -3.831.000 -5.120.000 -5.120.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -20.000 -9.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -3.865.000 -3.851.000 -3.840.000 -5.126.000 -5.126.000
Driftsresultat 5.000 19.000 30.000 45.000 45.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -11.000 -12.000 -1.000 -1.000
Finans -11.000 -8.000 -9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 5.000 16.000 33.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Sum anleggsmidler 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 79.000 87.000 97.000 74.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 79.000 87.000 97.000 74.000 74.000
Sum eiendeler 745.000 753.000 763.000 740.000 740.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 55.000 50.000 34.000 34.000
Sum egenkapital 54.000 60.000 55.000 39.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 3.000 18.000 12.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 27.000 42.000 34.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 745.000 753.000 763.000 739.000 739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 60.000 55.000 40.000 40.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.2 2.3 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 3.2 3.2 2.3 2.2 2.2
Soliditet 7.2 8 7.2 5.3 5.3
Resultatgrad 0.1 0.5 0.8 0.9 0.9
Rentedekningsgrad 0.4 1.7 2.5 4 46.0
Gjeldsgrad 12.8 11.6 12.9 17.9 17.9
Total kapitalrentabilitet 1.1 2.9 4.3 6.2 6.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
AEROSPACE FINANCE 6320 LI MACQUARIE100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00