Risør Reisesenter AS
Juridisk navn:  Risør Reisesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91734220
Postboks 66 Moensveien 17 Fax: 37152587
4951 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune: www.risor-reisesenter.no
Agder Risør
Org.nr: 858870712
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 19.10.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssenteret J E Hellerdal
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
-92,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 216.000 108.000 75.000 156.000 271.000
Resultat: 16.000 8.000 -4.000 44.000 -21.000
Egenkapital: 15.000 201.000 -9.000 -5.000 -49.000
Regnskap for Risør Reisesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 216.000 108.000 75.000 156.000 271.000
Driftskostnader -200.000 -98.000 -76.000 -107.000 -287.000
Driftsresultat 16.000 10.000 0 49.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 -5.000 -5.000
Finans 0 -2.000 -3.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt 16.000 8.000 -4.000 44.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 8.000 -4.000 44.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 372.000
Sum omløpsmidler 13.000 7.000 10.000 17.000 8.000
Sum eiendeler 13.000 7.000 10.000 17.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 101.000 -109.000 -105.000 -154.000
Sum egenkapital 15.000 201.000 -9.000 -5.000 -49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 404.000
Sum kortsiktig gjeld -3.000 8.000 19.000 22.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 209.000 10.000 17.000 380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.000 108.000 75.000 113.000 256.000
Andre inntekter 0 0 0 43.000 14.000
Driftsinntekter 216.000 108.000 75.000 156.000 271.000
Varekostnad -187.000 -86.000 -61.000 -85.000 -240.000
Lønninger 0 0 0 0 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -12.000 -15.000 -22.000 -41.000
Driftskostnader -200.000 -98.000 -76.000 -107.000 -287.000
Driftsresultat 16.000 10.000 0 49.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 -5.000 -5.000
Finans 0 -2.000 -3.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 8.000 -4.000 44.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 372.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 372.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 372.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Andre fordringer 0 0 3.000 6.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 2.000 1.000 5.000 2.000
Sum omløpsmidler 13.000 7.000 10.000 17.000 8.000
Sum eiendeler 13.000 7.000 10.000 17.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 101.000 -109.000 -105.000 -154.000
Sum egenkapital 15.000 201.000 -9.000 -5.000 -49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -1.000 6.000 11.000 22.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 404.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -3.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 5.000 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld -3.000 8.000 19.000 22.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 209.000 10.000 17.000 380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 -1.000 -9.000 -5.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 -4.3 0.9 0.5 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 -4.3 0.9 0.5 0.8 0.4
Soliditet 1 96.2 -29.4 -12.9
Resultatgrad 7.4 9.3 0 31.4 -5.9
Rentedekningsgrad 5 0 9.8 -3.2
Gjeldsgrad -0.2 0 -2.1 -4.4 -8.8
Total kapitalrentabilitet 133.3 4.8 0 288.2 -4.2
Signatur
08.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar Knut AarhusStyreleder60
Kjell Ingvar AarhusStyremedlem81
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Steinar Knut Aarhus100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00