Kero As
Juridisk navn:  Kero As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41272584
C/O Kenneth Rokkan Klokko C/O Kenneth Rokkan Klokko Fax:
5378 Klokkarvik 5378 Klokkarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 912878821
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 01.12.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
47,37%
Egenkapital  
  
-45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 142.000
Resultat: -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Egenkapital: -29.000 -20.000 -1.000 23.000 51.000
Regnskap for Kero As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 142.000
Driftskostnader -10.000 -20.000 -24.000 -29.000 -153.000
Driftsresultat -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 35.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.000 7.000 9.000 14.000 25.000
Sum eiendeler 1.000 7.000 27.000 49.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -50.000 -31.000 -7.000 21.000
Sum egenkapital -29.000 -20.000 -1.000 23.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 7.000 26.000 50.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 142.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 142.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -57.000
Avskrivning 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -2.000 -6.000 -11.000 -78.000
Driftskostnader -10.000 -20.000 -24.000 -29.000 -153.000
Driftsresultat -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 18.000 35.000 53.000
Sum varige driftsmidler 0 0 18.000 35.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 35.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 7.000 9.000 14.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.000 7.000 9.000 14.000 25.000
Sum eiendeler 1.000 7.000 27.000 49.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -50.000 -31.000 -7.000 21.000
Sum egenkapital -29.000 -20.000 -1.000 23.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 7.000 26.000 50.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -20.000 -18.000 -13.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.3 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.3 0.6 1.0
Soliditet - -285.7 -3.8 46.0 65.4
Resultatgrad -7.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -1.4 1.2 0.5
Total kapitalrentabilitet - -271.4 -88.5 -58.0 -14.1
Signatur
20.01.2014
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
ROKKAN KENNETH HAROLD
Prokurister
20.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kenneth Harold RokkanStyreleder42
Runhild Sivertsen RokkanStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kenneth Harold Rokkan100.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00