Designklipp Frisører As
Juridisk navn:  Designklipp Frisører As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41269681
Margarethas Vei 11 Margarethas Vei 11 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 912972518
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.12.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29,48%
Resultat  
  
-110,39%
Egenkapital  
  
-95,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 768.000 1.089.000 1.080.000 1.007.000 979.000
Resultat: -29.000 279.000 229.000 164.000 239.000
Egenkapital: 30.000 608.000 396.000 225.000 105.000
Regnskap for Designklipp Frisører As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 768.000 1.089.000 1.080.000 1.007.000 979.000
Driftskostnader -791.000 -811.000 -851.000 -846.000 -739.000
Driftsresultat -23.000 278.000 229.000 160.000 239.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 4.000 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans -6.000 1.000 1.000 4.000 0
Resultat før skatt -29.000 279.000 229.000 164.000 239.000
Skattekostnad 0 -67.000 -57.000 -44.000 -65.000
Årsresultat -29.000 212.000 172.000 120.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 789.000 827.000 669.000 551.000 428.000
Sum eiendeler 822.000 827.000 669.000 551.000 428.000
Sum opptjent egenkapital 0 578.000 366.000 195.000 75.000
Sum egenkapital 30.000 608.000 396.000 225.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 130.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 662.000 219.000 273.000 326.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 822.000 827.000 669.000 551.000 428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 768.000 1.089.000 1.080.000 1.006.000 979.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 768.000 1.089.000 1.080.000 1.007.000 979.000
Varekostnad -102.000 -56.000 -41.000 -50.000 -48.000
Lønninger -572.000 -645.000 -718.000 -665.000 -568.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -110.000 -92.000 -131.000 -123.000
Driftskostnader -791.000 -811.000 -851.000 -846.000 -739.000
Driftsresultat -23.000 278.000 229.000 160.000 239.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 4.000 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans -6.000 1.000 1.000 4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -550.000 0 0 0 -100.000
Årsresultat -29.000 212.000 172.000 120.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 0 0 0 0
Varebeholdning 47.000 19.000 39.000 36.000 35.000
Kundefordringer 10.000 3.000 1.000 1.000 3.000
Andre fordringer 614.000 0 1.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 119.000 805.000 628.000 505.000 390.000
Sum omløpsmidler 789.000 827.000 669.000 551.000 428.000
Sum eiendeler 822.000 827.000 669.000 551.000 428.000
Sum opptjent egenkapital 0 578.000 366.000 195.000 75.000
Sum egenkapital 30.000 608.000 396.000 225.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 130.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 5.000 4.000 4.000 6.000
Betalbar skatt 0 67.000 57.000 44.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 88.000 142.000 113.000 77.000
Utbytte -550.000 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 37.000 58.000 69.000 164.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 219.000 273.000 326.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 822.000 827.000 669.000 551.000 428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 608.000 396.000 225.000 105.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.8 2.5 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 3.7 2.3 1.6 1.3
Soliditet 3.6 73.5 59.2 40.8 24.5
Resultatgrad - 25.5 21.2 15.9 24.4
Rentedekningsgrad -3.8
Gjeldsgrad 26.4 0.4 0.7 1.4 3.1
Total kapitalrentabilitet -2.8 33.7 34.4 29.8 55.8
Signatur
09.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nadia Aleksandra GregerStyreleder38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nadia Aleksandra Greger100.0038
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00