Eliassen Fiskeri As
Juridisk navn:  Eliassen Fiskeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 243 Sven Eidissens vei 67 Fax:
9305 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 912487954
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 13.09.2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-23,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 34.000 51.000 7.000 16.000
Resultat: -153.000 -153.000 -130.000 -189.000 -262.000
Egenkapital: -661.000 -534.000 -411.000 -308.000 -161.000
Regnskap for Eliassen Fiskeri As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 34.000 51.000 7.000 16.000
Driftskostnader -152.000 -188.000 -182.000 -196.000 -278.000
Driftsresultat -153.000 -155.000 -131.000 -189.000 -262.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 2.000 0 0
Resultat før skatt -153.000 -153.000 -130.000 -189.000 -262.000
Skattekostnad 26.000 30.000 27.000 42.000 71.000
Årsresultat -127.000 -123.000 -103.000 -147.000 -191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.153.000 2.259.000 2.362.000 2.468.000 2.558.000
Sum omløpsmidler 17.000 32.000 32.000 3.000 5.000
Sum eiendeler 2.170.000 2.291.000 2.394.000 2.471.000 2.563.000
Sum opptjent egenkapital -691.000 -564.000 -441.000 -338.000 -191.000
Sum egenkapital -661.000 -534.000 -411.000 -308.000 -161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.831.000 2.825.000 2.804.000 2.778.000 2.724.000
Sum gjeld og egenkapital 2.170.000 2.291.000 2.393.000 2.470.000 2.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 34.000 51.000 7.000 16.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 34.000 51.000 7.000 16.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -56.000 -50.000 -64.000 -117.000
Driftskostnader -152.000 -188.000 -182.000 -196.000 -278.000
Driftsresultat -153.000 -155.000 -131.000 -189.000 -262.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -127.000 -123.000 -103.000 -147.000 -191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 195.000 169.000 139.000 113.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.958.000 2.090.000 2.223.000 2.355.000 2.488.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.153.000 2.259.000 2.362.000 2.468.000 2.558.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 28.000 31.000 3.000 5.000
Sum omløpsmidler 17.000 32.000 32.000 3.000 5.000
Sum eiendeler 2.170.000 2.291.000 2.394.000 2.471.000 2.563.000
Sum opptjent egenkapital -691.000 -564.000 -441.000 -338.000 -191.000
Sum egenkapital -661.000 -534.000 -411.000 -308.000 -161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.831.000 2.824.000 2.804.000 2.778.000 2.724.000
Sum kortsiktig gjeld 2.831.000 2.825.000 2.804.000 2.778.000 2.724.000
Sum gjeld og egenkapital 2.170.000 2.291.000 2.393.000 2.470.000 2.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.814.000 -2.793.000 -2.772.000 -2.775.000 -2.719.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -30.5 -23.3 -17.2 -12.5 -6.3
Resultatgrad -455.9 -256.9 -2700.0 -1637.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.3 -5.3 -6.8 -9.0 -16.9
Total kapitalrentabilitet -7.1 -6.7 -5.4 -7.7 -10.2
Signatur
25.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arvid Eliassen100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00