Nesnaterminalen AS
Juridisk navn:  Nesnaterminalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75056930
Kaia Moveien Kaia Moveien Fax: 75056935
8700 Nesna 8700 Nesna
Fylke: Kommune:
Nordland Nesna
Org.nr: 857662172
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 18.05.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Din Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,71%
Resultat  
  
62,55%
Egenkapital  
  
25,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.436.000 10.146.000 9.779.000 8.560.000 6.716.000
Resultat: 2.053.000 1.263.000 1.689.000 1.741.000 1.472.000
Egenkapital: 4.883.000 3.882.000 3.507.000 2.819.000 1.962.000
Regnskap for Nesnaterminalen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.436.000 10.146.000 9.779.000 8.560.000 6.716.000
Driftskostnader -9.414.000 -8.895.000 -8.096.000 -6.820.000 -5.249.000
Driftsresultat 2.022.000 1.252.000 1.683.000 1.738.000 1.467.000
Finansinntekter 36.000 16.000 11.000 7.000 15.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -9.000
Finans 31.000 11.000 6.000 3.000 6.000
Resultat før skatt 2.053.000 1.263.000 1.689.000 1.741.000 1.472.000
Skattekostnad -453.000 -288.000 -401.000 -434.000 -400.000
Årsresultat 1.600.000 975.000 1.288.000 1.307.000 1.072.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.262.000 2.409.000 2.441.000 2.511.000 1.965.000
Sum omløpsmidler 5.260.000 4.691.000 4.337.000 3.122.000 2.570.000
Sum eiendeler 7.522.000 7.100.000 6.778.000 5.633.000 4.535.000
Sum opptjent egenkapital 4.783.000 3.782.000 3.407.000 2.719.000 1.862.000
Sum egenkapital 4.883.000 3.882.000 3.507.000 2.819.000 1.962.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 89.000 104.000 61.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 2.558.000 3.129.000 3.167.000 2.753.000 2.540.000
Sum gjeld og egenkapital 7.522.000 7.100.000 6.778.000 5.633.000 4.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.215.000 8.034.000 7.537.000 6.533.000 4.391.000
Andre inntekter 2.220.000 2.113.000 2.242.000 2.026.000 2.325.000
Driftsinntekter 11.436.000 10.146.000 9.779.000 8.560.000 6.716.000
Varekostnad -2.296.000 -2.206.000 -1.156.000 -37.000 -146.000
Lønninger -4.138.000 -4.087.000 -4.186.000 -4.183.000 -2.986.000
Avskrivning -330.000 -325.000 -307.000 -274.000 -344.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.650.000 -2.277.000 -2.447.000 -2.326.000 -1.773.000
Driftskostnader -9.414.000 -8.895.000 -8.096.000 -6.820.000 -5.249.000
Driftsresultat 2.022.000 1.252.000 1.683.000 1.738.000 1.467.000
Finansinntekter 36.000 16.000 11.000 7.000 15.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -9.000
Finans 31.000 11.000 6.000 3.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -450.000 -500.000
Årsresultat 1.600.000 975.000 1.288.000 1.307.000 1.072.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 732.000 743.000 753.000 695.000 529.000
Maskiner anlegg 0 0 0 1.210.000 479.000
Driftsløsøre 1.352.000 1.441.000 1.570.000 602.000 951.000
Sum varige driftsmidler 2.084.000 2.183.000 2.323.000 2.506.000 1.960.000
Sum finansielle anleggsmidler 179.000 226.000 118.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 2.262.000 2.409.000 2.441.000 2.511.000 1.965.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.141.000 2.340.000 2.386.000 1.602.000 1.241.000
Andre fordringer 151.000 140.000 296.000 403.000 124.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.967.000 2.211.000 1.655.000 1.117.000 1.204.000
Sum omløpsmidler 5.260.000 4.691.000 4.337.000 3.122.000 2.570.000
Sum eiendeler 7.522.000 7.100.000 6.778.000 5.633.000 4.535.000
Sum opptjent egenkapital 4.783.000 3.782.000 3.407.000 2.719.000 1.862.000
Sum egenkapital 4.883.000 3.882.000 3.507.000 2.819.000 1.962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 89.000 104.000 61.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 81.000 89.000 104.000 61.000 32.000
Leverandørgjeld 654.000 1.394.000 1.207.000 934.000 445.000
Betalbar skatt 461.000 303.000 358.000 404.000 319.000
Skyldig offentlige avgifter 476.000 435.000 576.000 497.000 362.000
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -450.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 368.000 397.000 426.000 468.000 914.000
Sum kortsiktig gjeld 2.558.000 3.129.000 3.167.000 2.753.000 2.540.000
Sum gjeld og egenkapital 7.522.000 7.100.000 6.778.000 5.633.000 4.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.702.000 1.562.000 1.170.000 369.000 30.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 1.4 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 1.4 1.1 1.1
Soliditet 64.9 54.7 51.7 5 43.3
Resultatgrad 17.7 12.3 17.2 20.3 21.8
Rentedekningsgrad 404.4 250.4 336.6 434.5 164.7
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.9 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 27.4 17.9 2 3 32.7
Signatur
07.03.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ørjan SkogmoStyreleder80
Cecilie JohansenStyremedlem31
Christopher JohansenStyremedlem28
Leif Jonny JohansenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leif Jonny Johansen100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00