Astri Kamsvåg Invest As
Juridisk navn:  Astri Kamsvåg Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93034330
Granveien 7 Granveien 7 Fax:
5067 Bergen 5067 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912078817
Aksjekapital: 1.983.333 NOK
Etableringsdato: 21.02.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Thor Middelthon
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-92,59%
Egenkapital  
  
0,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 18.000 243.000 -18.000 -1.000 53.000
Egenkapital: 5.840.000 5.826.000 5.581.000 5.595.000 5.595.000
Regnskap for Astri Kamsvåg Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -17.000 -19.000 -14.000 -12.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -19.000 -14.000 -12.000
Finansinntekter 35.000 259.000 1.000 13.000 64.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 35.000 259.000 1.000 13.000 64.000
Resultat før skatt 18.000 243.000 -18.000 -1.000 53.000
Skattekostnad -4.000 1.000 4.000 0 -14.000
Årsresultat 14.000 245.000 -14.000 -1.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 6.000 4.000 0 0
Sum omløpsmidler 5.840.000 5.822.000 5.578.000 5.596.000 5.609.000
Sum eiendeler 5.842.000 5.828.000 5.582.000 5.596.000 5.609.000
Sum opptjent egenkapital 3.803.000 3.790.000 3.545.000 3.559.000 3.559.000
Sum egenkapital 5.840.000 5.826.000 5.581.000 5.595.000 5.595.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 1.000 1.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 5.841.000 5.828.000 5.582.000 5.596.000 5.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -17.000 -19.000 -14.000 -12.000
Driftskostnader -17.000 -17.000 -19.000 -14.000 -12.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -19.000 -14.000 -12.000
Finansinntekter 35.000 259.000 1.000 13.000 64.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 35.000 259.000 1.000 13.000 64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 245.000 -14.000 -1.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 6.000 4.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 6.000 4.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.067.000 1.067.000 5.267.000 5.267.000 1.067.000
Kasse, bank 4.773.000 4.755.000 311.000 329.000 4.543.000
Sum omløpsmidler 5.840.000 5.822.000 5.578.000 5.596.000 5.609.000
Sum eiendeler 5.842.000 5.828.000 5.582.000 5.596.000 5.609.000
Sum opptjent egenkapital 3.803.000 3.790.000 3.545.000 3.559.000 3.559.000
Sum egenkapital 5.840.000 5.826.000 5.581.000 5.595.000 5.595.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 1.000 1.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 5.841.000 5.828.000 5.582.000 5.596.000 5.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.838.000 5.820.000 5.577.000 5.595.000 5.595.000
Likviditetsgrad 1 2 2 5 5 400.6
Likviditetsgrad 2 2 2 5 5 400.7
Soliditet 1 1 1 1 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.3 4.2 -0.3 0.9
Signatur
21.08.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Astri Inga KamsvågStyreleder51
Torstein FrantzenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Astri Inga Kamsvåg100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00