Vann Og Varmeteknikk As
Juridisk navn:  Vann Og Varmeteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41347908
Ånstadsjøen Ånstadsjøen Fax:
8416 Sortland 8416 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 912255565
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 19.07.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,99%
Resultat  
  
-3,12%
Egenkapital  
  
37,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.065.000 7.618.000 5.768.000 4.661.000 4.582.000
Resultat: 930.000 960.000 333.000 311.000 91.000
Egenkapital: 1.495.000 1.086.000 566.000 330.000 124.000
Regnskap for Vann Og Varmeteknikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.065.000 7.618.000 5.768.000 4.661.000 4.582.000
Driftskostnader -8.117.000 -6.666.000 -5.443.000 -4.351.000 -4.478.000
Driftsresultat 947.000 952.000 325.000 310.000 103.000
Finansinntekter 19.000 29.000 26.000 22.000 0
Finanskostnader -36.000 -20.000 -18.000 -21.000 -12.000
Finans -17.000 9.000 8.000 1.000 -12.000
Resultat før skatt 930.000 960.000 333.000 311.000 91.000
Skattekostnad -222.000 -239.000 -97.000 -105.000 -51.000
Årsresultat 708.000 721.000 235.000 206.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 996.000 634.000 611.000 709.000 614.000
Sum omløpsmidler 2.762.000 2.137.000 1.175.000 502.000 482.000
Sum eiendeler 3.758.000 2.771.000 1.786.000 1.211.000 1.096.000
Sum opptjent egenkapital 1.465.000 1.056.000 536.000 300.000 94.000
Sum egenkapital 1.495.000 1.086.000 566.000 330.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 438.000 268.000 268.000 375.000 339.000
Sum kortsiktig gjeld 1.826.000 1.416.000 952.000 507.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 3.759.000 2.770.000 1.786.000 1.212.000 1.096.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.065.000 7.590.000 5.768.000 4.661.000 4.582.000
Andre inntekter 0 27.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.065.000 7.618.000 5.768.000 4.661.000 4.582.000
Varekostnad -3.831.000 -2.538.000 -2.650.000 -2.069.000 -2.383.000
Lønninger -2.674.000 -2.224.000 -1.536.000 -1.308.000 -1.392.000
Avskrivning -210.000 -146.000 -139.000 -146.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.486.000 -1.758.000 -1.118.000 -828.000 -649.000
Driftskostnader -8.117.000 -6.666.000 -5.443.000 -4.351.000 -4.478.000
Driftsresultat 947.000 952.000 325.000 310.000 103.000
Finansinntekter 19.000 29.000 26.000 22.000 0
Finanskostnader -36.000 -20.000 -18.000 -21.000 -12.000
Finans -17.000 9.000 8.000 1.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 0 0 0
Årsresultat 708.000 721.000 235.000 206.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 469.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 469.000 446.000 544.000 559.000
Sum varige driftsmidler 831.000 469.000 446.000 544.000 559.000
Sum finansielle anleggsmidler 165.000 165.000 165.000 165.000 55.000
Sum anleggsmidler 996.000 634.000 611.000 709.000 614.000
Varebeholdning 471.000 387.000 149.000 192.000 0
Kundefordringer 1.268.000 1.269.000 580.000 97.000 279.000
Andre fordringer 106.000 1.000 95.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 918.000 480.000 351.000 205.000 203.000
Sum omløpsmidler 2.762.000 2.137.000 1.175.000 502.000 482.000
Sum eiendeler 3.758.000 2.771.000 1.786.000 1.211.000 1.096.000
Sum opptjent egenkapital 1.465.000 1.056.000 536.000 300.000 94.000
Sum egenkapital 1.495.000 1.086.000 566.000 330.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 13.000 22.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 438.000 268.000 268.000 375.000 339.000
Leverandørgjeld 741.000 301.000 407.000 157.000 153.000
Betalbar skatt 222.000 252.000 106.000 104.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 283.000 415.000 272.000 113.000 255.000
Utbytte -300.000 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 281.000 248.000 168.000 133.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.826.000 1.416.000 952.000 507.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 3.759.000 2.770.000 1.786.000 1.212.000 1.096.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 936.000 721.000 223.000 -5.000 -151.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.2 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 0.7 0.8
Soliditet 39.8 39.2 31.7 27.2 11.3
Resultatgrad 10.4 12.5 5.6 6.7 2.2
Rentedekningsgrad 26.3 47.6 18.1 15.8 8.6
Gjeldsgrad 1.5 1.6 2.2 2.7 7.8
Total kapitalrentabilitet 25.7 35.4 19.7 27.4 9.4
Signatur
31.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2017
PROKURA
PEDERSEN KRISTOFFER MAGNUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Petter AntonsenStyreleder33
Kristoffer Magnus Pedersen JohannessenStyremedlem29
Kristin AntonsenStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
KRISTOFFER MP JOHANNESSEN50.00 
Petter Antonsen50.0033
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00