Byggmester Steinar Lande As
Juridisk navn:  Byggmester Steinar Lande As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47451908
Dalsfjordvegen 625 Dalsfjordvegen 625 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 812192922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 26.06.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Xo Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
59,77%
Resultat  
  
244,12%
Egenkapital  
  
144,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000 1.229.000
Resultat: 98.000 -68.000 -56.000 41.000 -42.000
Egenkapital: 30.000 -67.000 1.000 55.000 16.000
Regnskap for Byggmester Steinar Lande As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000 1.229.000
Driftskostnader -1.283.000 -933.000 -1.238.000 -1.532.000 -1.270.000
Driftsresultat 98.000 -68.000 -57.000 41.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 98.000 -68.000 -56.000 41.000 -42.000
Skattekostnad -2.000 0 2.000 -2.000 2.000
Årsresultat 96.000 -68.000 -54.000 39.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 25.000 45.000 66.000 62.000
Sum omløpsmidler 173.000 158.000 155.000 265.000 117.000
Sum eiendeler 179.000 183.000 200.000 331.000 179.000
Sum opptjent egenkapital 0 -97.000 -29.000 25.000 -14.000
Sum egenkapital 30.000 -67.000 1.000 55.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 149.000 249.000 199.000 274.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000 182.000 200.000 331.000 179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000 1.229.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000 1.229.000
Varekostnad -760.000 -362.000 -405.000 -987.000 -841.000
Lønninger -380.000 -448.000 -638.000 -388.000 -358.000
Avskrivning -19.000 -21.000 -21.000 -20.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -102.000 -174.000 -137.000 -57.000
Driftskostnader -1.283.000 -933.000 -1.238.000 -1.532.000 -1.270.000
Driftsresultat 98.000 -68.000 -57.000 41.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 -68.000 -54.000 39.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 25.000 45.000 66.000 62.000
Sum varige driftsmidler 6.000 25.000 45.000 66.000 62.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 25.000 45.000 66.000 62.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 47.000 46.000 8.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 110.000 108.000 257.000 110.000
Sum omløpsmidler 173.000 158.000 155.000 265.000 117.000
Sum eiendeler 179.000 183.000 200.000 331.000 179.000
Sum opptjent egenkapital 0 -97.000 -29.000 25.000 -14.000
Sum egenkapital 30.000 -67.000 1.000 55.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Leverandørgjeld 23.000 43.000 16.000 117.000 36.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 92.000 71.000 51.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 114.000 112.000 106.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 249.000 199.000 274.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000 182.000 200.000 331.000 179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 -91.000 -44.000 -9.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.6 0.8 1.0 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.6 0.8 1.0 0.8
Soliditet 16.8 -36.8 0.5 16.6 8.9
Resultatgrad 7.1 -7.9 -4.8 2.6 -3.4
Rentedekningsgrad 41.0
Gjeldsgrad 5 -3.7 1 5.0 10.2
Total kapitalrentabilitet 54.7 -37.4 -27.5 12.4 -23.5
Signatur
23.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar LandeStyreleder41
Jorunn Beate Lillebø LandeStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Steinar Lande100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00