Boden Behandling As
Juridisk navn:  Boden Behandling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41586391
Vensåsen 23 Vensåsen 23 Fax:
1592 Våler I Østfold 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune:
Viken Våler (Viken)
Org.nr: 912086194
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12.06.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Revisjon Da
Utvikling:
Omsetning  
  
38,14%
Resultat  
  
-175%
Egenkapital  
  
-425%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 134.000 97.000 118.000 74.000 42.000
Resultat: -33.000 -12.000 17.000 -8.000 -24.000
Egenkapital: -42.000 -8.000 4.000 -13.000 -6.000
Regnskap for Boden Behandling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 134.000 97.000 118.000 74.000 42.000
Driftskostnader -167.000 -109.000 -100.000 -82.000 -67.000
Driftsresultat -32.000 -12.000 17.000 -8.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -33.000 -12.000 17.000 -8.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -12.000 17.000 -8.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.000 36.000 26.000 28.000 20.000
Sum eiendeler 21.000 36.000 26.000 28.000 20.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -38.000 -26.000 -43.000 -36.000
Sum egenkapital -42.000 -8.000 4.000 -13.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 44.000 22.000 41.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 36.000 26.000 28.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.000 97.000 118.000 74.000 42.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 134.000 97.000 118.000 74.000 42.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000 -6.000
Lønninger 0 0 -2.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -109.000 -98.000 -80.000 -61.000
Driftskostnader -167.000 -109.000 -100.000 -82.000 -67.000
Driftsresultat -32.000 -12.000 17.000 -8.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -12.000 17.000 -8.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 2.000
Kundefordringer 17.000 1.000 1.000 11.000 4.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 36.000 25.000 17.000 14.000
Sum omløpsmidler 21.000 36.000 26.000 28.000 20.000
Sum eiendeler 21.000 36.000 26.000 28.000 20.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -38.000 -26.000 -43.000 -36.000
Sum egenkapital -42.000 -8.000 4.000 -13.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 44.000 22.000 41.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 44.000 22.000 41.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 36.000 26.000 28.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 -8.000 4.000 -13.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8 1.2 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 1.2 0.7 0.7
Soliditet - -22.2 15.4 -46.4 -30.0
Resultatgrad -23.9 -12.4 14.4 -10.8 -57.1
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad -1.5 -5.5 5.5 -3.2 -4.3
Total kapitalrentabilitet - -33.3 65.4 -28.6 -120.0
Signatur
17.07.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Baard FlesjøStyreleder60
Patricia Caroline Jeanne CanellisStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Baard Flesjø100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00