Tveit Elektro As
Juridisk navn:  Tveit Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38323290
Brogaten 21 Brogaten 21 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Flekkefjord
Org.nr: 912177629
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 28.06.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Regnskapsfører: Birkeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,65%
Resultat  
  
19,77%
Egenkapital  
  
33,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.321.000 17.612.000 16.185.000 14.753.000 12.198.000
Resultat: 2.853.000 2.382.000 1.698.000 1.788.000 1.425.000
Egenkapital: 8.812.000 6.617.000 4.808.000 3.536.000 2.235.000
Regnskap for Tveit Elektro As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.321.000 17.612.000 16.185.000 14.753.000 12.198.000
Driftskostnader -14.453.000 -15.225.000 -14.474.000 -12.962.000 -10.772.000
Driftsresultat 2.867.000 2.388.000 1.711.000 1.791.000 1.426.000
Finansinntekter 18.000 16.000 11.000 6.000 9.000
Finanskostnader -32.000 -22.000 -23.000 -9.000 -10.000
Finans -14.000 -6.000 -12.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 2.853.000 2.382.000 1.698.000 1.788.000 1.425.000
Skattekostnad -658.000 -573.000 -426.000 -487.000 -386.000
Årsresultat 2.196.000 1.809.000 1.272.000 1.301.000 1.040.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 31.000 34.000 57.000 81.000
Sum omløpsmidler 11.423.000 9.750.000 7.397.000 5.886.000 4.519.000
Sum eiendeler 11.451.000 9.781.000 7.431.000 5.943.000 4.600.000
Sum opptjent egenkapital 8.562.000 6.367.000 4.558.000 3.286.000 1.985.000
Sum egenkapital 8.812.000 6.617.000 4.808.000 3.536.000 2.235.000
Sum langsiktig gjeld 1.084.000 1.115.000 1.054.000 965.000 935.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 2.050.000 1.569.000 1.441.000 1.431.000
Sum gjeld og egenkapital 11.450.000 9.782.000 7.431.000 5.942.000 4.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.321.000 17.612.000 16.185.000 14.753.000 12.198.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.321.000 17.612.000 16.185.000 14.753.000 12.198.000
Varekostnad -12.538.000 -13.402.000 -12.498.000 -11.285.000 -9.136.000
Lønninger -1.301.000 -1.270.000 -1.328.000 -1.025.000 -1.045.000
Avskrivning 0 0 -25.000 -25.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -614.000 -553.000 -623.000 -627.000 -566.000
Driftskostnader -14.453.000 -15.225.000 -14.474.000 -12.962.000 -10.772.000
Driftsresultat 2.867.000 2.388.000 1.711.000 1.791.000 1.426.000
Finansinntekter 18.000 16.000 11.000 6.000 9.000
Finanskostnader -32.000 -22.000 -23.000 -9.000 -10.000
Finans -14.000 -6.000 -12.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.196.000 1.809.000 1.272.000 1.301.000 1.040.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 31.000 34.000 32.000 31.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 25.000 50.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 25.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 31.000 34.000 57.000 81.000
Varebeholdning 1.757.000 1.400.000 1.200.000 800.000 507.000
Kundefordringer 1.121.000 967.000 492.000 728.000 524.000
Andre fordringer 3.771.000 3.196.000 2.431.000 1.489.000 1.064.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.774.000 4.187.000 3.274.000 2.869.000 2.424.000
Sum omløpsmidler 11.423.000 9.750.000 7.397.000 5.886.000 4.519.000
Sum eiendeler 11.451.000 9.781.000 7.431.000 5.943.000 4.600.000
Sum opptjent egenkapital 8.562.000 6.367.000 4.558.000 3.286.000 1.985.000
Sum egenkapital 8.812.000 6.617.000 4.808.000 3.536.000 2.235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.084.000 1.115.000 1.054.000 965.000 935.000
Leverandørgjeld 471.000 1.079.000 838.000 734.000 447.000
Betalbar skatt 655.000 570.000 428.000 486.000 388.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 204.000 168.000 106.000 329.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 243.000 198.000 134.000 116.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 2.050.000 1.569.000 1.441.000 1.431.000
Sum gjeld og egenkapital 11.450.000 9.782.000 7.431.000 5.942.000 4.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.869.000 7.700.000 5.828.000 4.445.000 3.088.000
Likviditetsgrad 1 7.4 4.8 4.7 4.1 3.2
Likviditetsgrad 2 6.2 4.1 3.9 3.6 2.9
Soliditet 7 67.6 64.7 59.5 48.6
Resultatgrad 16.6 13.6 10.6 12.1 11.7
Rentedekningsgrad 89.6 108.5 74.4 199.7 143.5
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 25.2 24.6 23.2 30.2 31.2
Signatur
04.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune TveitStyreleder52
Rita Kongevold TveitStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Tveit100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00