Lyngdal Handelspark Eiendom As
Juridisk navn:  Lyngdal Handelspark Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ John Våge Fiboveien 20 V/ John Våge Fiboveien 20 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 911955741
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 08.03.2013
Foretakstype: AS
Revisor: O. M. Pedersen Revisjon AS
Regnskapsfører: Kraft Rådgivning Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-80,56%
Egenkapital  
  
3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 264.000 1.358.000 1.493.000 453.000 -33.000
Egenkapital: 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000 4.299.000
Regnskap for Lyngdal Handelspark Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Driftsresultat -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Finansinntekter 1.235.000 2.425.000 2.700.000 1.755.000 1.643.000
Finanskostnader -915.000 -1.042.000 -1.172.000 -1.278.000 -1.643.000
Finans 320.000 1.383.000 1.528.000 477.000 0
Resultat før skatt 264.000 1.358.000 1.493.000 453.000 -33.000
Skattekostnad -61.000 -326.000 -373.000 -129.000 9.000
Årsresultat 203.000 1.032.000 1.120.000 323.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.612.000 7.741.000
Sum omløpsmidler 6.000 34.578.000 36.504.000 37.011.000 39.036.000
Sum eiendeler 42.718.000 42.101.000 44.027.000 44.623.000 46.777.000
Sum opptjent egenkapital 2.679.000 2.475.000 1.443.000 323.000 0
Sum egenkapital 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000 4.299.000
Sum langsiktig gjeld 35.679.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000 42.477.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 326.000 284.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 42.719.000 42.100.000 44.026.000 44.622.000 46.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Driftskostnader -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Driftsresultat -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Finansinntekter 1.235.000 2.425.000 2.700.000 1.755.000 1.643.000
Finanskostnader -915.000 -1.042.000 -1.172.000 -1.278.000 -1.643.000
Finans 320.000 1.383.000 1.528.000 477.000 0
Konsernbidrag -203.000 -1.032.000 -1.120.000 -323.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 203.000 1.032.000 1.120.000 323.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 89.000 218.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.523.000 7.523.000
Sum anleggsmidler 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.612.000 7.741.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 34.553.000 36.503.000 36.978.000 39.007.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 25.000 1.000 33.000 29.000
Sum omløpsmidler 6.000 34.578.000 36.504.000 37.011.000 39.036.000
Sum eiendeler 42.718.000 42.101.000 44.027.000 44.623.000 46.777.000
Sum opptjent egenkapital 2.679.000 2.475.000 1.443.000 323.000 0
Sum egenkapital 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000 4.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.679.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000 42.477.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 61.000 326.000 284.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 326.000 284.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 42.719.000 42.100.000 44.026.000 44.622.000 46.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 34.252.000 36.220.000 37.011.000 39.035.000
Likviditetsgrad 1 0.1 106.1 128.5 39036.0
Likviditetsgrad 2 0.1 106.1 128.5 0.0 39036.1
Soliditet 16.3 16.1 1 10.4 9.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 1.4 1.0
Gjeldsgrad 5.1 5.2 6.7 8.7 9.9
Total kapitalrentabilitet 2.8 5.7 6.1 3.9 3.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John VågeStyreleder51
Thomas RomStyremedlem39
Morgan HålandStyremedlem40
Ruben Lie RemeStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hav Til Hei Eiendom As46.00 
Romeid Holding AS54.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00