Eidskog Dyreklinikk As
Juridisk navn:  Eidskog Dyreklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62835666
Syversbakken 5 Syversbakken 5 Fax: 62836522
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune: www.eidskogdyreklinikk...
Innlandet Eidskog
Org.nr: 999541259
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 14.02.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Eidskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,52%
Resultat  
  
250%
Egenkapital  
  
44,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.925.000 2.772.000 2.577.000 2.653.000 2.705.000
Resultat: 70.000 20.000 71.000 5.000 -83.000
Egenkapital: 159.000 110.000 102.000 51.000 49.000
Regnskap for Eidskog Dyreklinikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.925.000 2.772.000 2.577.000 2.653.000 2.705.000
Driftskostnader -2.853.000 -2.750.000 -2.501.000 -2.639.000 -2.786.000
Driftsresultat 73.000 22.000 77.000 14.000 -82.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -7.000 -10.000 -2.000
Finans -4.000 -2.000 -7.000 -10.000 -1.000
Resultat før skatt 70.000 20.000 71.000 5.000 -83.000
Skattekostnad -20.000 -12.000 -19.000 -3.000 22.000
Årsresultat 49.000 8.000 52.000 2.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 56.000 65.000 115.000 115.000
Sum omløpsmidler 563.000 536.000 365.000 333.000 375.000
Sum eiendeler 646.000 592.000 430.000 448.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 10.000 2.000 -40.000 -42.000
Sum egenkapital 159.000 110.000 102.000 51.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 486.000 482.000 328.000 398.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 645.000 592.000 430.000 449.000 490.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.925.000 2.772.000 2.577.000 2.653.000 2.705.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.925.000 2.772.000 2.577.000 2.653.000 2.705.000
Varekostnad -659.000 -636.000 -568.000 -615.000 -626.000
Lønninger -1.417.000 -1.280.000 -1.109.000 -1.144.000 -1.220.000
Avskrivning -37.000 -37.000 -31.000 -24.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -740.000 -797.000 -793.000 -856.000 -917.000
Driftskostnader -2.853.000 -2.750.000 -2.501.000 -2.639.000 -2.786.000
Driftsresultat 73.000 22.000 77.000 14.000 -82.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -7.000 -10.000 -2.000
Finans -4.000 -2.000 -7.000 -10.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 8.000 52.000 2.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 56.000 65.000 96.000 93.000
Sum varige driftsmidler 83.000 56.000 65.000 96.000 93.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 83.000 56.000 65.000 115.000 115.000
Varebeholdning 113.000 128.000 141.000 144.000 178.000
Kundefordringer 39.000 33.000 63.000 32.000 31.000
Andre fordringer 16.000 31.000 43.000 79.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 395.000 343.000 117.000 78.000 58.000
Sum omløpsmidler 563.000 536.000 365.000 333.000 375.000
Sum eiendeler 646.000 592.000 430.000 448.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 10.000 2.000 -40.000 -42.000
Sum egenkapital 159.000 110.000 102.000 51.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 58.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 191.000 181.000 94.000 111.000 170.000
Betalbar skatt 20.000 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 121.000 111.000 84.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 167.000 122.000 144.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 482.000 328.000 398.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 645.000 592.000 430.000 449.000 490.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 54.000 37.000 -65.000 -66.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5
Soliditet 24.7 18.6 23.7 11.4 10.0
Resultatgrad 2.5 0.8 3 0.5 -3.0
Rentedekningsgrad 14.6 1 1 1.4 -40.5
Gjeldsgrad 3.1 4.4 3.2 7.8 9.0
Total kapitalrentabilitet 11.5 3.7 17.9 3.1 -16.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kari-Anne Botnerbekken InngjerdStyreleder45
Svein Dagfinn BjørklundStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kari-Anne Botnerbekken Inngjerd100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00