Gulbrandsen Bil As
Juridisk navn:  Gulbrandsen Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32122683
Hadelandsveien 140 Hadelandsveien 140 Fax:
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune: www.gulbrandsenbil.no
Viken Ringerike
Org.nr: 911721155
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 26.02.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Haugen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27,61%
Resultat  
  
-12,21%
Egenkapital  
  
9,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.473.000 35.189.000 36.475.000 23.389.000 23.840.000
Resultat: 1.445.000 1.646.000 3.058.000 1.416.000 2.135.000
Egenkapital: 8.060.000 7.393.000 6.137.000 3.835.000 2.787.000
Regnskap for Gulbrandsen Bil As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.473.000 35.189.000 36.475.000 23.389.000 23.840.000
Driftskostnader -23.903.000 -33.355.000 -33.294.000 -21.930.000 -21.656.000
Driftsresultat 1.571.000 1.834.000 3.182.000 1.460.000 2.184.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -127.000 -189.000 -125.000 -45.000 -50.000
Finans -126.000 -188.000 -124.000 -43.000 -48.000
Resultat før skatt 1.445.000 1.646.000 3.058.000 1.416.000 2.135.000
Skattekostnad -328.000 -390.000 -756.000 -369.000 -577.000
Årsresultat 1.117.000 1.256.000 2.302.000 1.048.000 1.558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.986.000 2.161.000 1.789.000 1.132.000 1.253.000
Sum omløpsmidler 9.641.000 10.621.000 9.429.000 5.966.000 5.003.000
Sum eiendeler 11.627.000 12.782.000 11.218.000 7.098.000 6.256.000
Sum opptjent egenkapital 8.048.000 7.381.000 6.125.000 3.823.000 2.775.000
Sum egenkapital 8.060.000 7.393.000 6.137.000 3.835.000 2.787.000
Sum langsiktig gjeld 2.900.000 4.668.000 4.127.000 1.347.000 1.011.000
Sum kortsiktig gjeld 667.000 720.000 954.000 1.915.000 2.457.000
Sum gjeld og egenkapital 11.627.000 12.781.000 11.218.000 7.097.000 6.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.849.000 34.754.000 35.669.000 22.867.000 23.149.000
Andre inntekter 624.000 435.000 806.000 522.000 691.000
Driftsinntekter 25.473.000 35.189.000 36.475.000 23.389.000 23.840.000
Varekostnad -21.924.000 -31.393.000 -31.546.000 -20.329.000 -20.041.000
Lønninger -642.000 -672.000 -706.000 -705.000 -723.000
Avskrivning -492.000 -444.000 -280.000 -236.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -845.000 -846.000 -762.000 -660.000 -650.000
Driftskostnader -23.903.000 -33.355.000 -33.294.000 -21.930.000 -21.656.000
Driftsresultat 1.571.000 1.834.000 3.182.000 1.460.000 2.184.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -127.000 -189.000 -125.000 -45.000 -50.000
Finans -126.000 -188.000 -124.000 -43.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.117.000 1.256.000 2.302.000 1.048.000 1.558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 363.000 363.000 363.000 159.000 159.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.623.000 1.798.000 1.427.000 973.000 1.094.000
Sum varige driftsmidler 1.986.000 2.161.000 1.789.000 1.132.000 1.253.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.986.000 2.161.000 1.789.000 1.132.000 1.253.000
Varebeholdning 8.856.000 9.274.000 7.955.000 4.366.000 2.788.000
Kundefordringer 336.000 221.000 993.000 170.000 342.000
Andre fordringer 203.000 174.000 104.000 41.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 246.000 952.000 376.000 1.389.000 1.785.000
Sum omløpsmidler 9.641.000 10.621.000 9.429.000 5.966.000 5.003.000
Sum eiendeler 11.627.000 12.782.000 11.218.000 7.098.000 6.256.000
Sum opptjent egenkapital 8.048.000 7.381.000 6.125.000 3.823.000 2.775.000
Sum egenkapital 8.060.000 7.393.000 6.137.000 3.835.000 2.787.000
Sum avsetninger til forpliktelser 124.000 162.000 204.000 175.000 174.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.900.000 4.668.000 4.127.000 1.347.000 1.011.000
Leverandørgjeld 134.000 92.000 74.000 1.077.000 22.000
Betalbar skatt 366.000 432.000 727.000 368.000 505.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 30.000 43.000 26.000 51.000
Utbytte -450.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 166.000 110.000 444.000 1.880.000
Sum kortsiktig gjeld 667.000 720.000 954.000 1.915.000 2.457.000
Sum gjeld og egenkapital 11.627.000 12.781.000 11.218.000 7.097.000 6.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.974.000 9.901.000 8.475.000 4.051.000 2.546.000
Likviditetsgrad 1 14. 14. 9.9 3.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.9 1.5 0.9 1.0
Soliditet 69.3 57.8 54.7 54.0 44.6
Resultatgrad 6.2 5.2 8.7 6.2 9.2
Rentedekningsgrad 12.4 9.7 25.5 32.5 43.7
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.8 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 13.5 14.4 28.4 20.6 34.9
Signatur
20.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ståle GulbrandsenStyreleder50
Christina NyborgStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ståle Gulbrandsen100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00