Ustaoset Vannforsyning Sa
Juridisk navn:  Ustaoset Vannforsyning Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O H-Invest As Postboks 273 C/O H-Invest As Øvre Ole Bulls Plass 1 Fax:
5804 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999256058
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 30.11.2012
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10%
Resultat  
  
-1,11%
Egenkapital  
  
15,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 243.000 270.000 309.000 322.000 316.000
Resultat: 89.000 90.000 90.000 149.000 97.000
Egenkapital: 515.000 445.000 374.000 304.000 191.000
Regnskap for Ustaoset Vannforsyning Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 243.000 270.000 309.000 322.000 316.000
Driftskostnader -122.000 -141.000 -174.000 -115.000 -168.000
Driftsresultat 122.000 129.000 136.000 207.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -39.000 -46.000 -59.000 -52.000
Finans -33.000 -39.000 -46.000 -59.000 -52.000
Resultat før skatt 89.000 90.000 90.000 149.000 97.000
Skattekostnad -19.000 -20.000 -20.000 -36.000 -26.000
Årsresultat 70.000 70.000 70.000 113.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 699.000 750.000 800.000 850.000 903.000
Sum omløpsmidler 460.000 475.000 443.000 475.000 403.000
Sum eiendeler 1.159.000 1.225.000 1.243.000 1.325.000 1.306.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 245.000 174.000 104.000 -9.000
Sum egenkapital 515.000 445.000 374.000 304.000 191.000
Sum langsiktig gjeld 566.000 696.000 825.000 944.000 1.041.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 85.000 44.000 77.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 1.160.000 1.226.000 1.243.000 1.325.000 1.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 270.000 309.000 322.000 316.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 243.000 270.000 309.000 322.000 316.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -51.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -91.000 -124.000 -65.000 -118.000
Driftskostnader -122.000 -141.000 -174.000 -115.000 -168.000
Driftsresultat 122.000 129.000 136.000 207.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -39.000 -46.000 -59.000 -52.000
Finans -33.000 -39.000 -46.000 -59.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 70.000 70.000 113.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 850.000 900.000
Maskiner anlegg 699.000 750.000 800.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 699.000 750.000 800.000 850.000 900.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 699.000 750.000 800.000 850.000 903.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 145.000 92.000 125.000 125.000 204.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 315.000 383.000 318.000 350.000 199.000
Sum omløpsmidler 460.000 475.000 443.000 475.000 403.000
Sum eiendeler 1.159.000 1.225.000 1.243.000 1.325.000 1.306.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 245.000 174.000 104.000 -9.000
Sum egenkapital 515.000 445.000 374.000 304.000 191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 45.000 44.000 33.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 566.000 696.000 825.000 944.000 1.041.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 2.000 3.000
Betalbar skatt 19.000 19.000 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 56.000 35.000 74.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 0 1.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 85.000 44.000 77.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 1.160.000 1.226.000 1.243.000 1.325.000 1.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 390.000 399.000 398.000 329.000
Likviditetsgrad 1 5.8 5.6 10.1 6.2 5.4
Likviditetsgrad 2 5.8 5.6 10.1 6.2 5.5
Soliditet 44.4 36.3 30.1 22.9 14.6
Resultatgrad 50.2 47.8 4 64.3 47.2
Rentedekningsgrad 3.7 3.3 3 3.5 2.9
Gjeldsgrad 1.3 1.8 2.3 3.4 5.8
Total kapitalrentabilitet 10.5 10.5 10.9 15.6 11.4
Signatur
31.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Ulrik Johannes BertelsenStyreleder75
Thorolf HestnessStyremedlem50
Trygve TellnesStyremedlem57
Jarle OdlandStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00