Rogde Eiendom As
Juridisk navn:  Rogde Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bjørn Einar Rogde Vardane 9 C/O Bjørn Einar Rogde Vardane 9 Fax:
5306 Erdal 5306 Erdal
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 911599376
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 06.02.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-49,38%
Resultat  
  
-104,33%
Egenkapital  
  
-7,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.890.000 9.660.000 1.850.000 7.788.000 13.296.000
Resultat: -565.000 13.037.000 952.000 1.472.000 2.560.000
Egenkapital: 6.823.000 7.388.000 3.381.000 2.747.000 1.768.000
Regnskap for Rogde Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.890.000 9.660.000 1.850.000 7.788.000 13.296.000
Driftskostnader -5.466.000 -9.010.000 -899.000 -6.310.000 -10.677.000
Driftsresultat -576.000 650.000 951.000 1.478.000 2.620.000
Finansinntekter 11.000 12.410.000 1.000 20.000 4.000
Finanskostnader 0 -23.000 0 -26.000 -63.000
Finans 11.000 12.387.000 1.000 -6.000 -59.000
Resultat før skatt -565.000 13.037.000 952.000 1.472.000 2.560.000
Skattekostnad 0 -30.000 -349.000 -493.000 -826.000
Årsresultat -565.000 13.007.000 604.000 979.000 1.734.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 0 0
Sum omløpsmidler 9.918.000 21.622.000 10.530.000 7.578.000 10.984.000
Sum eiendeler 9.918.000 21.622.000 10.560.000 7.578.000 10.984.000
Sum opptjent egenkapital 6.764.000 7.328.000 3.322.000 2.718.000 1.739.000
Sum egenkapital 6.823.000 7.388.000 3.381.000 2.747.000 1.768.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 916.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.095.000 14.235.000 6.263.000 4.831.000 9.216.000
Sum gjeld og egenkapital 9.918.000 21.622.000 10.560.000 7.578.000 10.984.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.890.000 9.660.000 1.850.000 7.678.000 13.133.000
Andre inntekter 0 0 0 110.000 163.000
Driftsinntekter 4.890.000 9.660.000 1.850.000 7.788.000 13.296.000
Varekostnad -3.489.000 -8.778.000 -307.000 -5.700.000 -9.797.000
Lønninger -1.826.000 -71.000 -500.000 -500.000 -500.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -151.000 -161.000 -92.000 -110.000 -380.000
Driftskostnader -5.466.000 -9.010.000 -899.000 -6.310.000 -10.677.000
Driftsresultat -576.000 650.000 951.000 1.478.000 2.620.000
Finansinntekter 11.000 12.410.000 1.000 20.000 4.000
Finanskostnader 0 -23.000 0 -26.000 -63.000
Finans 11.000 12.387.000 1.000 -6.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -9.000.000 0 0 0
Årsresultat -565.000 13.007.000 604.000 979.000 1.734.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 0 0
Varebeholdning 0 2.618.000 4.185.000 6.761.000 5.000.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.954.000 18.999.000 6.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 963.000 5.000 213.000 811.000 5.984.000
Sum omløpsmidler 9.918.000 21.622.000 10.530.000 7.578.000 10.984.000
Sum eiendeler 9.918.000 21.622.000 10.560.000 7.578.000 10.984.000
Sum opptjent egenkapital 6.764.000 7.328.000 3.322.000 2.718.000 1.739.000
Sum egenkapital 6.823.000 7.388.000 3.381.000 2.747.000 1.768.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 916.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 53.000 0 0
Betalbar skatt 0 30.000 349.000 493.000 826.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 71.000 0 0 0
Utbytte 0 -9.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.954.000 5.134.000 5.861.000 4.338.000 8.390.000
Sum kortsiktig gjeld 3.095.000 14.235.000 6.263.000 4.831.000 9.216.000
Sum gjeld og egenkapital 9.918.000 21.622.000 10.560.000 7.578.000 10.984.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.823.000 7.387.000 4.267.000 2.747.000 1.768.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.5 1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 3.2 1.3 1 0.2 0.7
Soliditet 68.8 34.2 3 36.2 16.1
Resultatgrad -11.8 6.7 51.4 1 19.7
Rentedekningsgrad 28.3 56.8 41.7
Gjeldsgrad 0.5 1.9 2.1 1.8 5.2
Total kapitalrentabilitet -5.7 60.4 9 19.8 23.9
Signatur
14.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ellen Marie RogdeStyreleder52
Bjørn Einar RogdeStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Einar Rogde55.0049
Ellen Marie Rogde45.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00