Bjerke & Andersen As
Juridisk navn:  Bjerke & Andersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98150505
Tiurvegen 5 Tiurvegen 5 Fax:
2380 Brumunddal 2380 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 911626098
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 14.02.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Complete Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
30,84%
Resultat  
  
42,83%
Egenkapital  
  
-82,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.572.000 2.730.000 3.760.000 2.932.000 2.602.000
Resultat: 1.574.000 1.102.000 1.722.000 1.175.000 1.190.000
Egenkapital: 31.000 179.000 77.000 36.000 34.000
Regnskap for Bjerke & Andersen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.572.000 2.730.000 3.760.000 2.932.000 2.602.000
Driftskostnader -1.995.000 -1.623.000 -2.034.000 -1.757.000 -1.410.000
Driftsresultat 1.576.000 1.107.000 1.725.000 1.175.000 1.192.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -4.000 -1.000 -3.000
Finans -2.000 -5.000 -3.000 0 -2.000
Resultat før skatt 1.574.000 1.102.000 1.722.000 1.175.000 1.190.000
Skattekostnad -362.000 -271.000 -431.000 -318.000 -323.000
Årsresultat 1.212.000 832.000 1.291.000 857.000 867.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 23.000 36.000 9.000 15.000
Sum omløpsmidler 1.711.000 1.174.000 1.726.000 1.203.000 1.239.000
Sum eiendeler 1.832.000 1.197.000 1.762.000 1.212.000 1.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 149.000 47.000 6.000 4.000
Sum egenkapital 31.000 179.000 77.000 36.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.799.000 1.017.000 1.685.000 1.174.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 1.831.000 1.197.000 1.762.000 1.212.000 1.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.464.000 2.730.000 3.760.000 2.932.000 2.602.000
Andre inntekter 108.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.572.000 2.730.000 3.760.000 2.932.000 2.602.000
Varekostnad -235.000 -152.000 -196.000 -229.000 -173.000
Lønninger -6.000 -3.000 -3.000 0 0
Avskrivning -12.000 -11.000 -8.000 -5.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.742.000 -1.457.000 -1.827.000 -1.523.000 -1.236.000
Driftskostnader -1.995.000 -1.623.000 -2.034.000 -1.757.000 -1.410.000
Driftsresultat 1.576.000 1.107.000 1.725.000 1.175.000 1.192.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -4.000 -1.000 -3.000
Finans -2.000 -5.000 -3.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.360.000 -730.000 -1.250.000 -855.000 -897.000
Årsresultat 1.212.000 832.000 1.291.000 857.000 867.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 23.000 34.000 9.000 15.000
Sum varige driftsmidler 55.000 23.000 34.000 9.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 121.000 23.000 36.000 9.000 15.000
Varebeholdning 250.000 152.000 0 0 0
Kundefordringer 12.000 0 0 20.000 0
Andre fordringer 2.000 4.000 168.000 25.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.447.000 1.018.000 1.558.000 1.158.000 1.237.000
Sum omløpsmidler 1.711.000 1.174.000 1.726.000 1.203.000 1.239.000
Sum eiendeler 1.832.000 1.197.000 1.762.000 1.212.000 1.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 149.000 47.000 6.000 4.000
Sum egenkapital 31.000 179.000 77.000 36.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 2.000 1.000
Leverandørgjeld 36.000 20.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 362.000 267.000 435.000 317.000 322.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.360.000 -730.000 -1.250.000 -855.000 -897.000
Annen kortsiktig gjeld 41.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.799.000 1.017.000 1.685.000 1.174.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 1.831.000 1.197.000 1.762.000 1.212.000 1.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -88.000 157.000 41.000 29.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1 1.1 1.1
Soliditet 1.7 1 4.4 3.0 2.7
Resultatgrad 44.1 40.5 45.9 40.1 45.8
Rentedekningsgrad 525.3 184.5 431.3 1176.0 397.7
Gjeldsgrad 58.1 5.7 21.9 32.7 35.9
Total kapitalrentabilitet 86.1 92.6 9 97.0 95.1
Signatur
28.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Marius André BjerkeStyreleder38
Gry Siri BergStyremedlem28
Christina AndersenStyremedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Marius André Bjerke50.0038
Christina Andersen50.0030
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00