Vannkraft As
Juridisk navn:  Vannkraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fidje Bøylestadveien 138 Fidje Bøylestadveien 138 Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 911592827
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 12.02.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aamot Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
36,59%
Resultat  
  
39,01%
Egenkapital  
  
82,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 728.000 533.000 284.000 206.000 103.000
Resultat: 702.000 505.000 91.000 -39.000 -24.000
Egenkapital: 1.214.000 665.000 269.000 178.000 17.000
Regnskap for Vannkraft As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 728.000 533.000 284.000 206.000 103.000
Driftskostnader -38.000 -29.000 -193.000 -246.000 -127.000
Driftsresultat 690.000 504.000 91.000 -40.000 -24.000
Finansinntekter 11.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 702.000 505.000 91.000 -39.000 -24.000
Skattekostnad -153.000 -109.000 0 0 0
Årsresultat 549.000 396.000 91.000 -39.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 571.000 571.000 516.000 599.000 670.000
Sum omløpsmidler 1.549.000 701.000 233.000 562.000 304.000
Sum eiendeler 2.120.000 1.272.000 749.000 1.161.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 914.000 365.000 -31.000 -122.000 -83.000
Sum egenkapital 1.214.000 665.000 269.000 178.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 907.000 607.000 481.000 983.000 957.000
Sum gjeld og egenkapital 2.121.000 1.272.000 750.000 1.161.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 728.000 533.000 284.000 206.000 103.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 728.000 533.000 284.000 206.000 103.000
Varekostnad 0 0 -102.000 -197.000 -98.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -29.000 -91.000 -49.000 -29.000
Driftskostnader -38.000 -29.000 -193.000 -246.000 -127.000
Driftsresultat 690.000 504.000 91.000 -40.000 -24.000
Finansinntekter 11.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 549.000 396.000 91.000 -39.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 515.000 515.000 515.000 598.000 669.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 515.000 515.000 515.000 598.000 669.000
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 56.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 571.000 571.000 516.000 599.000 670.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 199.000 389.000 177.000 0 103.000
Andre fordringer 100.000 1.000 1.000 0 169.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.250.000 311.000 55.000 562.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.549.000 701.000 233.000 562.000 304.000
Sum eiendeler 2.120.000 1.272.000 749.000 1.161.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 914.000 365.000 -31.000 -122.000 -83.000
Sum egenkapital 1.214.000 665.000 269.000 178.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 30.000
Betalbar skatt 153.000 109.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 227.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 498.000 481.000 982.000 927.000
Sum kortsiktig gjeld 907.000 607.000 481.000 983.000 957.000
Sum gjeld og egenkapital 2.121.000 1.272.000 750.000 1.161.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 642.000 94.000 -248.000 -421.000 -653.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 0.5 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 0.5 0.6 0.4
Soliditet 57.2 52.3 35.9 15.3 1.7
Resultatgrad 94.8 94.6 3 -19.4 -23.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.8 5.5 56.3
Total kapitalrentabilitet 33.1 39.7 12.1 -3.4 -2.5
Signatur
28.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind GundersenStyreleder50
Olav Ahlmann JensenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Olav Ahlmann Jensen50.0052
Kraftverk Øyvind Gundersen AS50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00