Byggm. John Agnar Haugen As
Juridisk navn:  Byggm. John Agnar Haugen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90512449
Kvartsveien 10A Kvartsveien 10A Fax:
4029 Stavanger 4029 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 999552625
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 02.01.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Aven Revisjon AS
Regnskapsfører: Øko Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,44%
Resultat  
  
97,78%
Egenkapital  
  
-3,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.739.000 4.222.000 5.090.000 4.736.000 4.695.000
Resultat: -9.000 -406.000 146.000 -143.000 787.000
Egenkapital: 257.000 266.000 673.000 527.000 670.000
Regnskap for Byggm. John Agnar Haugen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.739.000 4.222.000 5.090.000 4.736.000 4.695.000
Driftskostnader -3.749.000 -4.629.000 -4.944.000 -4.877.000 -3.907.000
Driftsresultat -10.000 -407.000 145.000 -140.000 789.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -3.000
Finans 0 0 0 -3.000 -1.000
Resultat før skatt -9.000 -406.000 146.000 -143.000 787.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -214.000
Årsresultat -9.000 -406.000 146.000 -143.000 573.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 139.000 237.000 359.000 415.000 80.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 1.358.000 1.815.000 1.352.000 2.102.000
Sum eiendeler 1.407.000 1.595.000 2.174.000 1.767.000 2.182.000
Sum opptjent egenkapital 227.000 236.000 643.000 497.000 640.000
Sum egenkapital 257.000 266.000 673.000 527.000 670.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.149.000 1.329.000 1.502.000 1.240.000 1.512.000
Sum gjeld og egenkapital 1.406.000 1.595.000 2.175.000 1.767.000 2.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.739.000 4.222.000 5.090.000 4.736.000 4.695.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.739.000 4.222.000 5.090.000 4.736.000 4.695.000
Varekostnad -1.989.000 -2.892.000 -3.237.000 -3.310.000 -2.706.000
Lønninger -1.374.000 -1.281.000 -1.148.000 -1.137.000 -847.000
Avskrivning -98.000 -122.000 -121.000 -116.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -288.000 -334.000 -282.000 -314.000 -271.000
Driftskostnader -3.749.000 -4.629.000 -4.944.000 -4.877.000 -3.907.000
Driftsresultat -10.000 -407.000 145.000 -140.000 789.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -3.000
Finans 0 0 0 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -406.000 146.000 -143.000 573.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 47.000 53.000 60.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 184.000 300.000 415.000 71.000
Sum varige driftsmidler 139.000 237.000 359.000 415.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 8.000
Sum anleggsmidler 139.000 237.000 359.000 415.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0 156.000 156.000
Kundefordringer 577.000 1.111.000 1.355.000 160.000 1.549.000
Andre fordringer 4.000 7.000 32.000 28.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 686.000 240.000 428.000 1.007.000 397.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 1.358.000 1.815.000 1.352.000 2.102.000
Sum eiendeler 1.407.000 1.595.000 2.174.000 1.767.000 2.182.000
Sum opptjent egenkapital 227.000 236.000 643.000 497.000 640.000
Sum egenkapital 257.000 266.000 673.000 527.000 670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 157.000 411.000 495.000 375.000 494.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 214.000
Skyldig offentlige avgifter 253.000 207.000 308.000 231.000 187.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 739.000 711.000 699.000 635.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 1.149.000 1.329.000 1.502.000 1.240.000 1.512.000
Sum gjeld og egenkapital 1.406.000 1.595.000 2.175.000 1.767.000 2.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 29.000 313.000 112.000 590.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.2 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.2 1.0 1.3
Soliditet 18.3 16.7 30.9 29.8 30.7
Resultatgrad -0.3 -9.6 2.8 -3.0 16.8
Rentedekningsgrad -34.8 263.7
Gjeldsgrad 4.5 5 2.2 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet -0.7 -25.5 6.7 -7.9 36.3
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
John Agnar HaugenStyreleder61
Irene Merete HaugenStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
John Agnar Haugen100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00