Vollen Invest As
Juridisk navn:  Vollen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Dyrhusbakken 10 Øvre Dyrhusbakken 10 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 999527213
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 04.01.2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-386,51%
Egenkapital  
  
-23,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -871.000 304.000 -1.802.000 -2.238.000 -1.422.000
Egenkapital: -4.579.000 -3.708.000 -4.012.000 -2.210.000 28.000
Regnskap for Vollen Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -19.000 -25.000 -19.000 -17.000
Driftsresultat -11.000 -19.000 -25.000 -19.000 -17.000
Finansinntekter 0 325.000 -1.209.000 416.000 -1.404.000
Finanskostnader -860.000 -1.000 -569.000 -2.636.000 -1.000
Finans -860.000 324.000 -1.778.000 -2.220.000 -1.405.000
Resultat før skatt -871.000 304.000 -1.802.000 -2.238.000 -1.422.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -8.000
Årsresultat -871.000 304.000 -1.802.000 -2.238.000 -1.430.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 460.000 1.319.000 1.014.000 3.020.000 5.041.000
Sum eiendeler 460.000 1.319.000 1.014.000 3.020.000 5.041.000
Sum opptjent egenkapital -4.609.000 -3.738.000 -4.042.000 -2.240.000 -2.000
Sum egenkapital -4.579.000 -3.708.000 -4.012.000 -2.210.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 5.035.000 5.023.000 5.021.000 5.000.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 230.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 461.000 1.320.000 1.014.000 3.020.000 5.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -19.000 -25.000 -19.000 -17.000
Driftskostnader -11.000 -19.000 -25.000 -19.000 -17.000
Driftsresultat -11.000 -19.000 -25.000 -19.000 -17.000
Finansinntekter 0 325.000 -1.209.000 416.000 -1.404.000
Finanskostnader -860.000 -1.000 -569.000 -2.636.000 -1.000
Finans -860.000 324.000 -1.778.000 -2.220.000 -1.405.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -871.000 304.000 -1.802.000 -2.238.000 -1.430.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 411.000 1.317.000 993.000 3.004.000 4.986.000
Kasse, bank 49.000 2.000 21.000 16.000 55.000
Sum omløpsmidler 460.000 1.319.000 1.014.000 3.020.000 5.041.000
Sum eiendeler 460.000 1.319.000 1.014.000 3.020.000 5.041.000
Sum opptjent egenkapital -4.609.000 -3.738.000 -4.042.000 -2.240.000 -2.000
Sum egenkapital -4.579.000 -3.708.000 -4.012.000 -2.210.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.035.000 5.023.000 5.021.000 5.000.000 5.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 230.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 230.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 461.000 1.320.000 1.014.000 3.020.000 5.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 455.000 1.314.000 1.009.000 2.790.000 5.028.000
Likviditetsgrad 1 9 263.8 202.8 13.1 387.8
Likviditetsgrad 2 9 263.8 202.8 13.2 387.8
Soliditet -993.3 -280.9 -395.7 -73.2 0.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - 0.2 -1421.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -1.3 -2.4 179.0
Total kapitalrentabilitet -2.4 23.2 -121.7 13.1 -28.2
Signatur
15.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald Kristian LundStyreleder50
Anders LundStyremedlem41
Solveig Johanne LundStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Harald Kristian Lund100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00