Sporafjell Utviklingsselskap As
Juridisk navn:  Sporafjell Utviklingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 8088 Kanalsletta 4 Fax:
4068 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 999330169
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Etableringsdato: 16.10.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,18%
Resultat  
  
5,98%
Egenkapital  
  
6,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.991.000 16.302.000 44.612.000 0 0
Resultat: 727.000 686.000 1.986.000 -758.000 -1.531.000
Egenkapital: 8.685.000 8.123.000 11.607.000 10.129.000 227.000
Regnskap for Sporafjell Utviklingsselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.991.000 16.302.000 44.612.000 0 0
Driftskostnader -13.351.000 -15.660.000 -42.600.000 -126.000 -109.000
Driftsresultat 640.000 642.000 2.012.000 -126.000 -109.000
Finansinntekter 87.000 44.000 59.000 12.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -85.000 -644.000 -1.428.000
Finans 87.000 44.000 -26.000 -632.000 -1.423.000
Resultat før skatt 727.000 686.000 1.986.000 -758.000 -1.531.000
Skattekostnad -165.000 -170.000 -509.000 141.000 413.000
Årsresultat 562.000 516.000 1.478.000 -617.000 -1.118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 122.000 292.000 800.000 660.000
Sum omløpsmidler 25.542.000 25.770.000 37.463.000 64.901.000 55.947.000
Sum eiendeler 25.542.000 25.892.000 37.755.000 65.701.000 56.607.000
Sum opptjent egenkapital 2.555.000 1.994.000 1.478.000 0 -1.773.000
Sum egenkapital 8.685.000 8.123.000 11.607.000 10.129.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 15.741.000 15.697.000 25.395.000 44.254.000 29.372.000
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 2.072.000 753.000 11.319.000 27.008.000
Sum gjeld og egenkapital 25.542.000 25.892.000 37.755.000 65.702.000 56.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.991.000 16.302.000 44.612.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.991.000 16.302.000 44.612.000 0 0
Varekostnad -13.223.000 -15.480.000 -42.386.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -180.000 -214.000 -126.000 -109.000
Driftskostnader -13.351.000 -15.660.000 -42.600.000 -126.000 -109.000
Driftsresultat 640.000 642.000 2.012.000 -126.000 -109.000
Finansinntekter 87.000 44.000 59.000 12.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -85.000 -644.000 -1.428.000
Finans 87.000 44.000 -26.000 -632.000 -1.423.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 562.000 516.000 1.478.000 -617.000 -1.118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 122.000 292.000 800.000 660.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 122.000 292.000 800.000 660.000
Varebeholdning 18.944.000 23.950.000 33.000.000 64.738.000 54.422.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.597.000 1.819.000 4.463.000 164.000 1.525.000
Sum omløpsmidler 25.542.000 25.770.000 37.463.000 64.901.000 55.947.000
Sum eiendeler 25.542.000 25.892.000 37.755.000 65.701.000 56.607.000
Sum opptjent egenkapital 2.555.000 1.994.000 1.478.000 0 -1.773.000
Sum egenkapital 8.685.000 8.123.000 11.607.000 10.129.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 10.527.000 0
Sum langsiktig gjeld 15.741.000 15.697.000 25.395.000 44.254.000 29.372.000
Leverandørgjeld 34.000 1.997.000 599.000 597.000 173.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.082.000 75.000 154.000 195.000 26.835.000
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 2.072.000 753.000 11.319.000 27.008.000
Sum gjeld og egenkapital 25.542.000 25.892.000 37.755.000 65.702.000 56.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.425.000 23.698.000 36.710.000 53.582.000 28.939.000
Likviditetsgrad 1 22. 12. 49. 5.7 2.1
Likviditetsgrad 2 5.9 0.9 5.9 0.1 0.1
Soliditet 3 31.4 30.7 15.4 0.4
Resultatgrad 4.6 3.9 4.5
Rentedekningsgrad 23.7 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 1.9 2.2 2.3 5.5 248.4
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.6 5.5 -0.2 -0.2
Signatur
29.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jostein Sande HaugenStyreleder50
Reidar HaverStyremedlem60
Tove Marie SandvikStyremedlem51
Odd Egil DjøselandStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sporafjell Holding As50.00 
Kruse Smith Eiendom As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00