Rst Transport As
Juridisk navn:  Rst Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90116870
Notøy Notøy Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 999069991
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 17.10.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
181,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 40.000 36.000 137.000
Resultat: 0 -12.000 20.000 -11.000 -235.000
Egenkapital: 60.000 -74.000 -62.000 -82.000 -71.000
Regnskap for Rst Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 40.000 36.000 137.000
Driftskostnader 0 -3.000 -11.000 -31.000 -351.000
Driftsresultat 0 -3.000 29.000 5.000 -214.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -10.000 -15.000 -21.000
Finans 0 -9.000 -10.000 -15.000 -21.000
Resultat før skatt 0 -12.000 20.000 -11.000 -235.000
Skattekostnad 0 0 0 0 7.000
Årsresultat 0 -12.000 20.000 -11.000 -228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 76.000 98.000 98.000
Sum omløpsmidler 60.000 1.000 2.000 1.000 9.000
Sum eiendeler 60.000 1.000 78.000 99.000 107.000
Sum opptjent egenkapital 0 -127.000 -115.000 -135.000 -124.000
Sum egenkapital 60.000 -74.000 -62.000 -82.000 -71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 117.000 141.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 0 75.000 23.000 41.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 1.000 78.000 100.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 40.000 36.000 137.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 40.000 36.000 137.000
Varekostnad 0 0 0 0 -20.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.000 -11.000 -31.000 -299.000
Driftskostnader 0 -3.000 -11.000 -31.000 -351.000
Driftsresultat 0 -3.000 29.000 5.000 -214.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -10.000 -15.000 -21.000
Finans 0 -9.000 -10.000 -15.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -12.000 20.000 -11.000 -228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 76.000 98.000 98.000
Sum anleggsmidler 0 0 76.000 98.000 98.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 7.000
Sum investeringer 60.000 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 60.000 1.000 2.000 1.000 9.000
Sum eiendeler 60.000 1.000 78.000 99.000 107.000
Sum opptjent egenkapital 0 -127.000 -115.000 -135.000 -124.000
Sum egenkapital 60.000 -74.000 -62.000 -82.000 -71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 117.000 141.000 152.000
Leverandørgjeld 0 1.000 2.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 74.000 21.000 41.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 0 75.000 23.000 41.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 1.000 78.000 100.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 -74.000 -21.000 -40.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.4
Soliditet 1 -79.5 -82.0 -66.4
Resultatgrad 72.5 13.9 -156.2
Rentedekningsgrad -0.3 2.9 0.3 -10.2
Gjeldsgrad 0 -2.3 -2.2 -2.5
Total kapitalrentabilitet 0 37.2 5.0 -200.0
Signatur
17.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roar Terje SandvikStyreleder65
Nils Håvard SandvikStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roar Terje Sandvik50.0065
Mari-Anne Bjørdal50.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00