Landmark Maskin Stord As
Juridisk navn:  Landmark Maskin Stord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98600168
Dyrhammar 15 Dyrhammar 15 Fax:
5440 Mosterhamn 5440 Mosterhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 998874823
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 14.09.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98,73%
Resultat  
  
101,96%
Egenkapital  
  
16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 376.000 29.699.000 43.339.000 20.445.000 4.710.000
Resultat: 4.000 -204.000 2.705.000 856.000 210.000
Egenkapital: 116.000 100.000 1.450.000 845.000 201.000
Regnskap for Landmark Maskin Stord As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 376.000 29.699.000 43.339.000 20.445.000 4.710.000
Driftskostnader -170.000 -29.526.000 -40.656.000 -19.419.000 -4.457.000
Driftsresultat 206.000 172.000 2.683.000 1.027.000 254.000
Finansinntekter 0 259.000 274.000 0 0
Finanskostnader -202.000 -635.000 -252.000 -171.000 -44.000
Finans -202.000 -376.000 22.000 -171.000 -44.000
Resultat før skatt 4.000 -204.000 2.705.000 856.000 210.000
Skattekostnad 12.000 72.000 -651.000 -212.000 -57.000
Årsresultat 16.000 -132.000 2.054.000 645.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.418.000 587.000 10.253.000 2.451.000 1.335.000
Sum omløpsmidler 1.445.000 15.360.000 4.304.000 7.563.000 2.943.000
Sum eiendeler 2.863.000 15.947.000 14.557.000 10.014.000 4.278.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 0 1.342.000 738.000 93.000
Sum egenkapital 116.000 100.000 1.450.000 845.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 981.000 536.000 609.000 243.000 775.000
Sum kortsiktig gjeld 1.766.000 15.311.000 12.499.000 8.926.000 3.302.000
Sum gjeld og egenkapital 2.863.000 15.947.000 14.557.000 10.014.000 4.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 186.000 27.461.000 42.919.000 19.018.000 3.164.000
Andre inntekter 190.000 2.238.000 420.000 1.428.000 1.546.000
Driftsinntekter 376.000 29.699.000 43.339.000 20.445.000 4.710.000
Varekostnad 0 -17.290.000 -27.955.000 -10.089.000 -1.048.000
Lønninger 0 -5.639.000 -4.843.000 -3.224.000 -924.000
Avskrivning -59.000 -177.000 -157.000 -214.000 -182.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -6.420.000 -7.726.000 -6.047.000 -2.303.000
Driftskostnader -170.000 -29.526.000 -40.656.000 -19.419.000 -4.457.000
Driftsresultat 206.000 172.000 2.683.000 1.027.000 254.000
Finansinntekter 0 259.000 274.000 0 0
Finanskostnader -202.000 -635.000 -252.000 -171.000 -44.000
Finans -202.000 -376.000 22.000 -171.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.218.000 -1.450.000 0 0
Årsresultat 16.000 -132.000 2.054.000 645.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 83.000 0 0
Maskiner anlegg 832.000 0 216.000 305.000 569.000
Driftsløsøre 0 0 76.000 115.000 29.000
Sum varige driftsmidler 832.000 0 375.000 420.000 598.000
Sum finansielle anleggsmidler 587.000 587.000 9.878.000 2.031.000 738.000
Sum anleggsmidler 1.418.000 587.000 10.253.000 2.451.000 1.335.000
Varebeholdning 325.000 325.000 300.000 275.000 120.000
Kundefordringer 1.063.000 13.791.000 3.477.000 6.891.000 2.211.000
Andre fordringer 56.000 822.000 334.000 257.000 265.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 422.000 193.000 140.000 347.000
Sum omløpsmidler 1.445.000 15.360.000 4.304.000 7.563.000 2.943.000
Sum eiendeler 2.863.000 15.947.000 14.557.000 10.014.000 4.278.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 0 1.342.000 738.000 93.000
Sum egenkapital 116.000 100.000 1.450.000 845.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 286.000 536.000 609.000 243.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.509.000 3.535.000 1.513.000 1.449.000 0
Sum langsiktig gjeld 981.000 536.000 609.000 243.000 775.000
Leverandørgjeld 20.000 4.242.000 6.766.000 4.917.000 2.798.000
Betalbar skatt 0 0 286.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.031.000 386.000 716.000 206.000
Utbytte 0 -1.218.000 -1.450.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 238.000 4.285.000 2.097.000 1.844.000 298.000
Sum kortsiktig gjeld 1.766.000 15.311.000 12.499.000 8.926.000 3.302.000
Sum gjeld og egenkapital 2.863.000 15.947.000 14.557.000 10.014.000 4.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -321.000 49.000 -8.195.000 -1.363.000 -359.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.3 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1 0.3 0.9 0.9
Soliditet 4.1 0.6 1 8.4 4.7
Resultatgrad 54.8 0.6 6.2 5.0 5.4
Rentedekningsgrad 1 0.3 10.6 6.0 5.8
Gjeldsgrad 23.7 158.5 9 10.9 20.3
Total kapitalrentabilitet 7.2 2.7 20.3 10.3 5.9
Signatur
27.03.2020
SIGNATUR
LANDMARK TRYGVE MARTIN
Prokurister
27.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trygve Martin LandmarkStyreleder58
Hans Martin TorkelsenStyremedlem65
Hjalmar SelleStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Landmark Maskin AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00