Folkapps As
Juridisk navn:  Folkapps As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92094683
Kunnskapsveien 105 Kunnskapsveien 105 Fax:
3430 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 998837839
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12.07.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Karianne Kristiansens Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-133,33%
Egenkapital  
  
-19,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Egenkapital: -50.000 -42.000 -39.000 -31.000 -3.000
Regnskap for Folkapps As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 -12.000 2.000
Årsresultat -7.000 -3.000 -9.000 -28.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 12.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 2.000 0 0
Sum eiendeler 0 2.000 2.000 0 12.000
Sum opptjent egenkapital -80.000 -72.000 -69.000 -61.000 -33.000
Sum egenkapital -50.000 -42.000 -39.000 -31.000 -3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 44.000 42.000 31.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 3.000 0 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Driftskostnader -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -3.000 -9.000 -28.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 2.000 2.000 0 0
Sum eiendeler 0 2.000 2.000 0 12.000
Sum opptjent egenkapital -80.000 -72.000 -69.000 -61.000 -33.000
Sum egenkapital -50.000 -42.000 -39.000 -31.000 -3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 -5.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 49.000 42.000 31.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 44.000 42.000 31.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 3.000 0 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -50.000 -42.000 -40.000 -31.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -23.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.0 -5.3
Total kapitalrentabilitet -61.5
Signatur
03.05.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald Alexander Evensen KuløStyreleder38
Sjur Flesjø GrønningsæterStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Harald Alexander Evensen Kulø50.0038
Sjur Flesjø Grønningsæter50.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00