Hlf Briskeby - Rehabilitering Og Utadrettede Tjenester As
Juridisk navn:  Hlf Briskeby - Rehabilitering Og Utadrettede Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226500
Ringeriksveien 77 Ringeriksveien 77 Fax: 32226501
3402 Lier 3402 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 998725186
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 12.06.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,06%
Resultat  
  
-37,84%
Egenkapital  
  
17,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.872.000 20.622.000 18.533.000 15.795.000 11.564.000
Resultat: 749.000 1.205.000 1.300.000 122.000 618.000
Egenkapital: 5.124.000 4.375.000 3.170.000 1.870.000 1.748.000
Regnskap for Hlf Briskeby - Rehabilitering Og Utadrettede Tjenester As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.872.000 20.622.000 18.533.000 15.795.000 11.564.000
Driftskostnader -21.130.000 -19.429.000 -17.242.000 -15.681.000 -10.949.000
Driftsresultat 742.000 1.194.000 1.290.000 114.000 615.000
Finansinntekter 7.000 12.000 10.000 8.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 12.000 10.000 8.000 4.000
Resultat før skatt 749.000 1.205.000 1.300.000 122.000 618.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 749.000 1.205.000 1.300.000 122.000 618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.183.000 14.185.000 11.803.000 10.948.000 3.505.000
Sum eiendeler 13.183.000 14.185.000 11.803.000 10.948.000 3.505.000
Sum opptjent egenkapital 5.094.000 4.345.000 3.140.000 1.840.000 0
Sum egenkapital 5.124.000 4.375.000 3.170.000 1.870.000 1.748.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.059.000 9.810.000 8.634.000 9.078.000 1.757.000
Sum gjeld og egenkapital 13.183.000 14.185.000 11.804.000 10.948.000 3.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.496.000 5.749.000 5.510.000 0 0
Andre inntekter 16.376.000 14.874.000 13.022.000 15.795.000 11.564.000
Driftsinntekter 21.872.000 20.622.000 18.533.000 15.795.000 11.564.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.176.000 -12.014.000 -10.432.000 -9.122.000 -5.848.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.954.000 -7.415.000 -6.810.000 -6.559.000 -5.101.000
Driftskostnader -21.130.000 -19.429.000 -17.242.000 -15.681.000 -10.949.000
Driftsresultat 742.000 1.194.000 1.290.000 114.000 615.000
Finansinntekter 7.000 12.000 10.000 8.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 12.000 10.000 8.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 749.000 1.205.000 1.300.000 122.000 618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 718.000 448.000 2.741.000 251.000 439.000
Andre fordringer 828.000 858.000 840.000 886.000 1.049.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.637.000 12.880.000 8.222.000 9.811.000 2.017.000
Sum omløpsmidler 13.183.000 14.185.000 11.803.000 10.948.000 3.505.000
Sum eiendeler 13.183.000 14.185.000 11.803.000 10.948.000 3.505.000
Sum opptjent egenkapital 5.094.000 4.345.000 3.140.000 1.840.000 0
Sum egenkapital 5.124.000 4.375.000 3.170.000 1.870.000 1.748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.612.000 2.689.000 2.025.000 518.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.154.000 1.318.000 673.000 1.013.000 728.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.083.000 949.000 868.000 751.000 437.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.210.000 4.854.000 5.068.000 6.796.000 592.000
Sum kortsiktig gjeld 8.059.000 9.810.000 8.634.000 9.078.000 1.757.000
Sum gjeld og egenkapital 13.183.000 14.185.000 11.804.000 10.948.000 3.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.124.000 4.375.000 3.169.000 1.870.000 1.748.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.4 1.2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.4 1.3 2.0
Soliditet 38.9 30.8 26.9 17.1 49.9
Resultatgrad 3.4 5.8 7 0.7 5.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 2.2 2.7 4.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 5.7 8.5 1 1.1 17.7
Signatur
23.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Berit BrørbyStyreleder69
Johan Martin LeikvollStyremedlem67
Kristen LorentzenStyremedlem57
Terje Olav VigenStyremedlem74
Idar Gustav HunstadStyremedlem72
Berit Skogli WiikStyremedlem63
Jan Arne JoakimsenStyremedlem64
Astrid Johanne NyquistStyremedlem53
Geir LippestadStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00