Møllerstrøm Holding & Invest As
Juridisk navn:  Møllerstrøm Holding & Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Simon Møllerstrøm Skjenlien 49 C/O Simon Møllerstrøm Skjenlien 49 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998765331
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 13.08.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-80,26%
Egenkapital  
  
-43,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 106.000 537.000 234.000 912.000 371.000
Egenkapital: 778.000 1.370.000 833.000 999.000 390.000
Regnskap for Møllerstrøm Holding & Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -35.000 -27.000 -49.000 -27.000 0
Driftsresultat -35.000 -27.000 -49.000 -27.000 0
Finansinntekter 141.000 565.000 283.000 939.000 375.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 141.000 565.000 283.000 939.000 371.000
Resultat før skatt 106.000 537.000 234.000 912.000 371.000
Skattekostnad 2.000 0 0 0 0
Årsresultat 108.000 537.000 234.000 912.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 648.000 290.000 160.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 165.000 1.094.000 1.076.000 995.000 380.000
Sum eiendeler 813.000 1.384.000 1.236.000 1.005.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 1.340.000 803.000 969.000 360.000
Sum egenkapital 778.000 1.370.000 833.000 999.000 390.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 14.000 403.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 813.000 1.384.000 1.236.000 1.005.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -27.000 -49.000 -27.000 0
Driftskostnader -35.000 -27.000 -49.000 -27.000 0
Driftsresultat -35.000 -27.000 -49.000 -27.000 0
Finansinntekter 141.000 565.000 283.000 939.000 375.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 141.000 565.000 283.000 939.000 371.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -300.000 0
Årsresultat 108.000 537.000 234.000 912.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 648.000 290.000 160.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 648.000 290.000 160.000 10.000 10.000
Varebeholdning 9.000 9.000 9.000 9.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 245.000 219.000 191.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 840.000 848.000 795.000 380.000
Sum omløpsmidler 165.000 1.094.000 1.076.000 995.000 380.000
Sum eiendeler 813.000 1.384.000 1.236.000 1.005.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 1.340.000 803.000 969.000 360.000
Sum egenkapital 778.000 1.370.000 833.000 999.000 390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 12.000 1.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 2.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 14.000 403.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 813.000 1.384.000 1.236.000 1.005.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 1.080.000 673.000 989.000 380.000
Likviditetsgrad 1 4.7 78.1 2.7 165.8
Likviditetsgrad 2 4.5 77.5 2.6 164.4 0.0
Soliditet 95.7 9 67.4 99.4 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 93.8
Gjeldsgrad 0 0 0.5 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 38.9 18.9 90.7 96.2
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
Simon MøllerstrømStyreleder37
Renate Skarholm MøllerstrømStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
STORM SKARHOLM RAUØ4.5021
Simon Møllerstrøm91.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00