Drønen Økonomitenester As
Juridisk navn:  Drønen Økonomitenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernhusrenen 5A Kvernhusrenen 5A Fax:
5208 Os 5208 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 998668891
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 26.07.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,81%
Resultat  
  
27,3%
Egenkapital  
  
45,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.933.000 2.746.000 2.732.000 1.871.000 1.570.000
Resultat: 760.000 597.000 686.000 209.000 571.000
Egenkapital: 54.000 37.000 34.000 31.000 74.000
Regnskap for Drønen Økonomitenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.933.000 2.746.000 2.732.000 1.871.000 1.570.000
Driftskostnader -2.196.000 -2.123.000 -2.076.000 -1.645.000 -1.021.000
Driftsresultat 737.000 622.000 656.000 225.000 548.000
Finansinntekter 30.000 -25.000 30.000 -6.000 23.000
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 -10.000 -1.000
Finans 23.000 -25.000 29.000 -16.000 22.000
Resultat før skatt 760.000 597.000 686.000 209.000 571.000
Skattekostnad -163.000 -144.000 -158.000 -57.000 -148.000
Årsresultat 597.000 453.000 528.000 152.000 422.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 33.000 51.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 1.158.000 967.000 1.032.000 589.000 810.000
Sum eiendeler 1.173.000 1.000.000 1.083.000 604.000 810.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 14.000 11.000 8.000 51.000
Sum egenkapital 54.000 37.000 34.000 31.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.119.000 964.000 1.050.000 573.000 736.000
Sum gjeld og egenkapital 1.173.000 1.001.000 1.084.000 604.000 810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.933.000 2.746.000 2.732.000 1.871.000 1.570.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.933.000 2.746.000 2.732.000 1.871.000 1.570.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.827.000 -1.764.000 -1.709.000 -1.334.000 -821.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -351.000 -341.000 -349.000 -311.000 -200.000
Driftskostnader -2.196.000 -2.123.000 -2.076.000 -1.645.000 -1.021.000
Driftsresultat 737.000 622.000 656.000 225.000 548.000
Finansinntekter 30.000 -25.000 30.000 -6.000 23.000
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 -10.000 -1.000
Finans 23.000 -25.000 29.000 -16.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -580.000 -450.000 -525.000 -195.000 -400.000
Årsresultat 597.000 453.000 528.000 152.000 422.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 36.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 33.000 51.000 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 260.000 215.000 235.000 173.000 105.000
Andre fordringer 28.000 26.000 23.000 6.000 13.000
Sum investeringer 0 249.000 257.000 195.000 235.000
Kasse, bank 870.000 477.000 518.000 215.000 457.000
Sum omløpsmidler 1.158.000 967.000 1.032.000 589.000 810.000
Sum eiendeler 1.173.000 1.000.000 1.083.000 604.000 810.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 14.000 11.000 8.000 51.000
Sum egenkapital 54.000 37.000 34.000 31.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 6.000 9.000
Betalbar skatt 163.000 144.000 158.000 57.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 216.000 219.000 196.000 106.000
Utbytte -580.000 -450.000 -525.000 -195.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 157.000 152.000 147.000 119.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 1.119.000 964.000 1.050.000 573.000 736.000
Sum gjeld og egenkapital 1.173.000 1.001.000 1.084.000 604.000 810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 3.000 -18.000 16.000 74.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.2
Soliditet 4.6 3.7 3.1 5.1 9.1
Resultatgrad 25.1 22.7 2 1 34.9
Rentedekningsgrad 105.3 6 22.5 571.0
Gjeldsgrad 20.7 26.1 30.9 18.5 9.9
Total kapitalrentabilitet 65.4 59.6 63.3 36.3 70.5
Signatur
12.07.2016
Prokurister
12.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Runar DrønenStyreleder44
Marianne BergtunStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Runar Drønen85.0044
Marianne Bergtun15.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00