Felt As
Juridisk navn:  Felt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41478498
Skogergaten 18 Skogergaten 18 Fax:
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune: www.felt.no
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 898531112
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 19.06.2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-84,05%
Resultat  
  
95,05%
Egenkapital  
  
-72%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 67.000 420.000 1.858.000 2.302.000 2.013.000
Resultat: -18.000 -364.000 43.000 499.000 76.000
Egenkapital: 7.000 25.000 389.000 358.000 294.000
Regnskap for Felt As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 67.000 420.000 1.858.000 2.302.000 2.013.000
Driftskostnader -81.000 -782.000 -1.815.000 -1.801.000 -1.937.000
Driftsresultat -15.000 -362.000 43.000 500.000 76.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt -18.000 -364.000 43.000 499.000 76.000
Skattekostnad 0 0 -12.000 -135.000 -22.000
Årsresultat -18.000 -364.000 31.000 364.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.000 267.000 655.000 1.172.000 658.000
Sum eiendeler 12.000 267.000 655.000 1.172.000 658.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -5.000 359.000 328.000 264.000
Sum egenkapital 7.000 25.000 389.000 358.000 294.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 242.000 266.000 814.000 363.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 267.000 655.000 1.172.000 658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.000 420.000 1.858.000 2.302.000 2.013.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 67.000 420.000 1.858.000 2.302.000 2.013.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.000 -578.000 -1.452.000 -1.544.000 -1.639.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -204.000 -363.000 -257.000 -298.000
Driftskostnader -81.000 -782.000 -1.815.000 -1.801.000 -1.937.000
Driftsresultat -15.000 -362.000 43.000 500.000 76.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Årsresultat -18.000 -364.000 31.000 364.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 78.000 157.000 414.000 273.000
Andre fordringer 3.000 7.000 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 182.000 498.000 758.000 377.000
Sum omløpsmidler 12.000 267.000 655.000 1.172.000 658.000
Sum eiendeler 12.000 267.000 655.000 1.172.000 658.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -5.000 359.000 328.000 264.000
Sum egenkapital 7.000 25.000 389.000 358.000 294.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000 1.000 5.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 12.000 136.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 81.000 100.000 238.000 168.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 157.000 153.000 135.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 242.000 266.000 814.000 363.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 267.000 655.000 1.172.000 658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 25.000 389.000 358.000 295.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.1 2.5 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 1.1 2.5 1.5 1.9
Soliditet 58.3 9.4 59.4 30.5 44.7
Resultatgrad -22.4 -86.2 2.3 21.7 3.8
Rentedekningsgrad 44.0 250.5 77.0
Gjeldsgrad 0.7 9.7 0.7 2.3 1.2
Total kapitalrentabilitet -135.2 6.7 42.7 11.7
Signatur
15.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål DegerstrømStyreleder49
Merete DegerstrømStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00