Vollen Kystkulturbarnehage As
Juridisk navn:  Vollen Kystkulturbarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66798070
Postboks 28 Bjerkås Eternitveien 27 Fax:
1393 Vollen 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 898550052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 15.05.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ab Revisjon AS
Regnskapsfører: Censea Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,04%
Resultat  
  
-110,99%
Egenkapital  
  
-86,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000 7.172.000
Resultat: -384.000 -182.000 -497.000 16.000 7.000
Egenkapital: -827.000 -443.000 -261.000 233.000 221.000
Regnskap for Vollen Kystkulturbarnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000 7.172.000
Driftskostnader -7.692.000 -8.994.000 -8.159.000 -7.506.000 -7.201.000
Driftsresultat -383.000 -184.000 -501.000 1.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 3.000 5.000 16.000 37.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 2.000 4.000 16.000 36.000
Resultat før skatt -384.000 -182.000 -497.000 16.000 7.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -4.000 -2.000
Årsresultat -384.000 -182.000 -494.000 12.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 480.000 587.000 629.000 59.000 75.000
Sum omløpsmidler 514.000 532.000 563.000 1.127.000 1.151.000
Sum eiendeler 994.000 1.119.000 1.192.000 1.186.000 1.226.000
Sum opptjent egenkapital -857.000 -473.000 -291.000 203.000 191.000
Sum egenkapital -827.000 -443.000 -261.000 233.000 221.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 1.562.000 1.452.000 950.000 1.003.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000 1.119.000 1.191.000 1.186.000 1.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000 7.172.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000 7.172.000
Varekostnad -179.000 -237.000 -262.000 -294.000 -288.000
Lønninger -5.963.000 -6.685.000 -5.960.000 -5.109.000 -5.219.000
Avskrivning -107.000 -107.000 -38.000 -16.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.443.000 -1.965.000 -1.899.000 -2.087.000 -1.687.000
Driftskostnader -7.692.000 -8.994.000 -8.159.000 -7.506.000 -7.201.000
Driftsresultat -383.000 -184.000 -501.000 1.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 3.000 5.000 16.000 37.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 2.000 4.000 16.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -384.000 -182.000 -494.000 12.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 480.000 587.000 629.000 59.000 75.000
Sum varige driftsmidler 480.000 587.000 629.000 59.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 480.000 587.000 629.000 59.000 75.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 24.000 7.000 0 0
Andre fordringer 187.000 85.000 131.000 290.000 346.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 303.000 423.000 425.000 836.000 805.000
Sum omløpsmidler 514.000 532.000 563.000 1.127.000 1.151.000
Sum eiendeler 994.000 1.119.000 1.192.000 1.186.000 1.226.000
Sum opptjent egenkapital -857.000 -473.000 -291.000 203.000 191.000
Sum egenkapital -827.000 -443.000 -261.000 233.000 221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 2.000
Leverandørgjeld 123.000 127.000 201.000 40.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 301.000 390.000 386.000 326.000 421.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.398.000 1.045.000 865.000 581.000 559.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 1.562.000 1.452.000 950.000 1.003.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000 1.119.000 1.191.000 1.186.000 1.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.307.000 -1.030.000 -889.000 177.000 148.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.4 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 1.2 1.2
Soliditet -83.2 -39.6 -21.9 19.6 18.0
Resultatgrad -5.2 -2.1 -6.5 0.0 -0.4
Rentedekningsgrad -191.5 8.0
Gjeldsgrad -2.2 -3.5 -5.6 4.1 4.5
Total kapitalrentabilitet -38.4 -16.2 -41.6 1.4 0.7
Signatur
05.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan-Ståle ÅsvangStyreleder46
Wenche Rita ØdegårdStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Åsvang Investment AS50.00 
Laetus Invest As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00