Kleven Fysio-Invest As
Juridisk navn:  Kleven Fysio-Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90190379
Bernåsbakken 41 Gamle Riksvei 116A Fax:
3032 Drammen 3057 Solbergelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 998186218
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Teamøkonomi Da
Utvikling:
Omsetning  
  
18,4%
Resultat  
  
51,95%
Egenkapital  
  
74,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.467.000 1.239.000 1.285.000 1.138.000 1.247.000
Resultat: 506.000 333.000 397.000 220.000 391.000
Egenkapital: 909.000 520.000 268.000 970.000 980.000
Regnskap for Kleven Fysio-Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.467.000 1.239.000 1.285.000 1.138.000 1.247.000
Driftskostnader -961.000 -908.000 -889.000 -919.000 -858.000
Driftsresultat 505.000 331.000 396.000 219.000 390.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 506.000 333.000 397.000 220.000 391.000
Skattekostnad -117.000 -80.000 -100.000 -59.000 -105.000
Årsresultat 389.000 253.000 297.000 161.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 188.000 188.000
Sum omløpsmidler 926.000 486.000 1.257.000 949.000 1.027.000
Sum eiendeler 1.132.000 692.000 1.463.000 1.137.000 1.215.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 490.000 238.000 940.000 780.000
Sum egenkapital 909.000 520.000 268.000 970.000 980.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 222.000 171.000 1.195.000 166.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 691.000 1.463.000 1.136.000 1.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.467.000 1.239.000 1.285.000 1.114.000 1.247.000
Andre inntekter 0 0 0 24.000 0
Driftsinntekter 1.467.000 1.239.000 1.285.000 1.138.000 1.247.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -659.000 -585.000 -587.000 -618.000 -590.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -302.000 -323.000 -302.000 -301.000 -268.000
Driftskostnader -961.000 -908.000 -889.000 -919.000 -858.000
Driftsresultat 505.000 331.000 396.000 219.000 390.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 389.000 253.000 297.000 161.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 188.000 188.000
Sum anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 188.000 188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 27.000 81.000 4.000 87.000
Andre fordringer 2.000 0 47.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 887.000 460.000 1.128.000 945.000 940.000
Sum omløpsmidler 926.000 486.000 1.257.000 949.000 1.027.000
Sum eiendeler 1.132.000 692.000 1.463.000 1.137.000 1.215.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 490.000 238.000 940.000 780.000
Sum egenkapital 909.000 520.000 268.000 970.000 980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 60.000 53.000 53.000 56.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 1.000 0 4.000
Betalbar skatt 117.000 80.000 100.000 59.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 31.000 32.000 35.000 43.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 7.000 9.000 16.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 171.000 1.195.000 166.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 691.000 1.463.000 1.136.000 1.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 704.000 315.000 62.000 783.000 792.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.8 1.1 5.7 4.4
Likviditetsgrad 2 4.2 2.8 1.1 5.8 4.4
Soliditet 80.4 75.3 18.3 85.4 80.7
Resultatgrad 34.4 26.7 30.8 19.2 31.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 4.5 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 44.7 48.2 27.1 19.4 32.2
Signatur
18.04.2012
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jonn Arild KlevenStyreleder55
Johan Peder KlevenStyremedlem81
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jonn Arild Kleven100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00