Ganau Invest As
Juridisk navn:  Ganau Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97086885
Bakkemyr Bakkemyr Fax:
6480 Aukra 6480 Aukra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aukra
Org.nr: 997957997
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 07.02.2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-99,82%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.000 550.000 15.000 0 12.000
Egenkapital: 595.000 595.000 45.000 42.000 42.000
Regnskap for Ganau Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 1.000 549.000 15.000 0 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 549.000 15.000 0 12.000
Resultat før skatt 1.000 550.000 15.000 0 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 550.000 15.000 0 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 595.000 595.000 412.000 392.000 392.000
Sum eiendeler 595.000 595.000 412.000 392.000 392.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 565.000 15.000 12.000 12.000
Sum egenkapital 595.000 595.000 45.000 42.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 367.000 350.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 595.000 595.000 412.000 392.000 392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 1.000 549.000 15.000 0 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 549.000 15.000 0 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 550.000 15.000 0 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 367.000 350.000 350.000
Kasse, bank 595.000 595.000 45.000 42.000 42.000
Sum omløpsmidler 595.000 595.000 412.000 392.000 392.000
Sum eiendeler 595.000 595.000 412.000 392.000 392.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 565.000 15.000 12.000 12.000
Sum egenkapital 595.000 595.000 45.000 42.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 367.000 350.000 350.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 595.000 595.000 412.000 392.000 392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 595.000 595.000 412.000 392.000 392.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 10.9 10.7 10.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 8.2 8.3 8.3
Total kapitalrentabilitet 0.2 92.3 3.6 0.0 3.1
Signatur
29.02.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Are NautnesStyreleder52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Geir Are Nautnes100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00