Olivia Solhaugen As
Juridisk navn:  Olivia Solhaugen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61326700
Postboks 74 Lunnerlinna 28 Fax: 61321550
2715 Lunner 2730 Lunner
Fylke: Kommune: www.solhaugen.no
Viken Lunner
Org.nr: 853439622
Aksjekapital: 1.669.373 NOK
Antall ansatte: 222
Etableringsdato: 21.09.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
34,61%
Resultat  
  
113,59%
Egenkapital  
  
7,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 175.235.000 130.184.000 123.959.000 150.748.000 120.370.000
Resultat: 1.475.000 -10.853.000 851.000 11.644.000 9.299.000
Egenkapital: 23.063.000 21.478.000 18.757.000 18.001.000 9.375.000
Regnskap for Olivia Solhaugen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 175.235.000 130.184.000 123.959.000 150.748.000 120.370.000
Driftskostnader -174.020.000 -141.232.000 -123.462.000 -139.309.000 -111.173.000
Driftsresultat 1.215.000 -11.049.000 497.000 11.441.000 9.196.000
Finansinntekter 287.000 215.000 361.000 240.000 173.000
Finanskostnader -28.000 -19.000 -6.000 -37.000 -71.000
Finans 259.000 196.000 355.000 203.000 102.000
Resultat før skatt 1.475.000 -10.853.000 851.000 11.644.000 9.299.000
Skattekostnad -331.000 2.389.000 -303.000 -3.018.000 -2.762.000
Årsresultat 1.143.000 -8.464.000 548.000 8.626.000 6.537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.116.000 6.123.000 5.892.000 6.922.000 7.360.000
Sum omløpsmidler 46.719.000 40.325.000 34.945.000 41.354.000 30.347.000
Sum eiendeler 51.835.000 46.448.000 40.837.000 48.276.000 37.707.000
Sum opptjent egenkapital 12.580.000 10.994.000 17.131.000 16.374.000 7.749.000
Sum egenkapital 23.063.000 21.478.000 18.757.000 18.001.000 9.375.000
Sum langsiktig gjeld 4.621.000 7.250.000 7.654.000 9.226.000 10.080.000
Sum kortsiktig gjeld 24.152.000 17.721.000 14.426.000 21.049.000 18.251.000
Sum gjeld og egenkapital 51.836.000 46.448.000 40.837.000 48.275.000 37.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.694.000 127.552.000 123.451.000 150.164.000 119.794.000
Andre inntekter 1.541.000 2.631.000 508.000 584.000 576.000
Driftsinntekter 175.235.000 130.184.000 123.959.000 150.748.000 120.370.000
Varekostnad -45.410.000 -33.785.000 -42.759.000 -8.176.000 -6.981.000
Lønninger -94.007.000 -81.067.000 -56.755.000 -105.849.000 -81.404.000
Avskrivning -1.214.000 -1.132.000 -951.000 -944.000 -556.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.389.000 -25.248.000 -22.997.000 -24.340.000 -22.232.000
Driftskostnader -174.020.000 -141.232.000 -123.462.000 -139.309.000 -111.173.000
Driftsresultat 1.215.000 -11.049.000 497.000 11.441.000 9.196.000
Finansinntekter 287.000 215.000 361.000 240.000 173.000
Finanskostnader -28.000 -19.000 -6.000 -37.000 -71.000
Finans 259.000 196.000 355.000 203.000 102.000
Konsernbidrag -640.000 0 208.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.143.000 -8.464.000 548.000 8.626.000 6.537.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.253.000 1.709.000 1.793.000 2.158.000 2.060.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.096.000 2.647.000 2.514.000 3.354.000 2.749.000
Sum varige driftsmidler 2.096.000 2.647.000 2.514.000 3.354.000 2.749.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.767.000 1.767.000 1.585.000 1.410.000 2.551.000
Sum anleggsmidler 5.116.000 6.123.000 5.892.000 6.922.000 7.360.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.054.000 12.105.000 9.993.000 13.431.000 12.570.000
Andre fordringer 25.131.000 24.437.000 20.310.000 24.736.000 392.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.534.000 3.783.000 4.641.000 3.186.000 17.385.000
Sum omløpsmidler 46.719.000 40.325.000 34.945.000 41.354.000 30.347.000
Sum eiendeler 51.835.000 46.448.000 40.837.000 48.276.000 37.707.000
Sum opptjent egenkapital 12.580.000 10.994.000 17.131.000 16.374.000 7.749.000
Sum egenkapital 23.063.000 21.478.000 18.757.000 18.001.000 9.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.621.000 7.250.000 7.654.000 9.226.000 10.080.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.621.000 7.250.000 7.654.000 9.226.000 10.080.000
Leverandørgjeld 6.716.000 5.371.000 3.542.000 6.372.000 2.671.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.117.000 2.319.000
Skyldig offentlige avgifter 6.250.000 3.785.000 3.868.000 2.946.000 3.109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.186.000 8.556.000 7.016.000 8.614.000 10.152.000
Sum kortsiktig gjeld 24.152.000 17.721.000 14.426.000 21.049.000 18.251.000
Sum gjeld og egenkapital 51.836.000 46.448.000 40.837.000 48.275.000 37.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.567.000 22.604.000 20.519.000 20.305.000 12.096.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 2.4 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 2.3 2.4 2 1.7
Soliditet 44.5 46.2 45.9 37.3 24.9
Resultatgrad 0.7 -8.5 0.4 7.6 7.6
Rentedekningsgrad 43.4 -581.5 82.8 309.2 132.0
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.2 1.7 3.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 -23.3 2.1 24.2 24.8
Signatur
06.10.2020
STYRETS LEDER OG TRE STYREMEDLEMMER I FELLESKAP
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten NybakkStyreleder46
Lars IggströmStyremedlem55
Rune Jønnes TalaStyremedlem48
Markku Jalmari OnnelaStyremedlem61
Kine NygårdStyremedlem35
Nils Ola KlingenborgStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Team Olivia Norge As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00