Olivia Solhaugen As
Juridisk navn:  Olivia Solhaugen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61326700
Postboks 74 Lunnerlinna 28 Fax: 61321550
2715 Lunner 2730 Lunner
Fylke: Kommune: www.solhaugen.no
Viken Lunner
Org.nr: 853439622
Aksjekapital: 1.626.400 NOK
Antall ansatte: 182
Etableringsdato: 21.09.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,02%
Resultat  
  
-1375,32%
Egenkapital  
  
14,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 130.184.000 123.959.000 150.748.000 120.370.000 96.633.000
Resultat: -10.853.000 851.000 11.644.000 9.299.000 16.660.000
Egenkapital: 21.478.000 18.757.000 18.001.000 9.375.000 14.035.000
Regnskap for Olivia Solhaugen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 130.184.000 123.959.000 150.748.000 120.370.000 96.633.000
Driftskostnader -141.232.000 -123.462.000 -139.309.000 -111.173.000 -87.093.000
Driftsresultat -11.049.000 497.000 11.441.000 9.196.000 9.539.000
Finansinntekter 215.000 361.000 240.000 173.000 7.221.000
Finanskostnader -19.000 -6.000 -37.000 -71.000 -101.000
Finans 196.000 355.000 203.000 102.000 7.120.000
Resultat før skatt -10.853.000 851.000 11.644.000 9.299.000 16.660.000
Skattekostnad 2.389.000 -303.000 -3.018.000 -2.762.000 -4.450.000
Årsresultat -8.464.000 548.000 8.626.000 6.537.000 12.210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.123.000 5.892.000 6.922.000 7.360.000 8.505.000
Sum omløpsmidler 40.325.000 34.945.000 41.354.000 30.347.000 22.588.000
Sum eiendeler 46.448.000 40.837.000 48.276.000 37.707.000 31.093.000
Sum opptjent egenkapital 10.994.000 17.131.000 16.374.000 7.749.000 12.409.000
Sum egenkapital 21.478.000 18.757.000 18.001.000 9.375.000 14.035.000
Sum langsiktig gjeld 7.250.000 7.654.000 9.226.000 10.080.000 1.711.000
Sum kortsiktig gjeld 17.721.000 14.426.000 21.049.000 18.251.000 15.347.000
Sum gjeld og egenkapital 46.448.000 40.837.000 48.275.000 37.706.000 31.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 127.552.000 123.451.000 150.164.000 119.794.000 95.592.000
Andre inntekter 2.631.000 508.000 584.000 576.000 1.041.000
Driftsinntekter 130.184.000 123.959.000 150.748.000 120.370.000 96.633.000
Varekostnad -33.785.000 -42.759.000 -8.176.000 -6.981.000 -5.167.000
Lønninger -81.067.000 -56.755.000 -105.849.000 -81.404.000 -49.747.000
Avskrivning -1.132.000 -951.000 -944.000 -556.000 -566.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.248.000 -22.997.000 -24.340.000 -22.232.000 -16.629.000
Driftskostnader -141.232.000 -123.462.000 -139.309.000 -111.173.000 -87.093.000
Driftsresultat -11.049.000 497.000 11.441.000 9.196.000 9.539.000
Finansinntekter 215.000 361.000 240.000 173.000 7.221.000
Finanskostnader -19.000 -6.000 -37.000 -71.000 -101.000
Finans 196.000 355.000 203.000 102.000 7.120.000
Konsernbidrag 0 208.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.464.000 548.000 8.626.000 6.537.000 12.210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.709.000 1.793.000 2.158.000 2.060.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.647.000 2.514.000 3.354.000 2.749.000 1.015.000
Sum varige driftsmidler 2.647.000 2.514.000 3.354.000 2.749.000 1.015.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.767.000 1.585.000 1.410.000 2.551.000 7.490.000
Sum anleggsmidler 6.123.000 5.892.000 6.922.000 7.360.000 8.505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.105.000 9.993.000 13.431.000 12.570.000 9.737.000
Andre fordringer 24.437.000 20.310.000 24.736.000 392.000 607.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.783.000 4.641.000 3.186.000 17.385.000 12.243.000
Sum omløpsmidler 40.325.000 34.945.000 41.354.000 30.347.000 22.588.000
Sum eiendeler 46.448.000 40.837.000 48.276.000 37.707.000 31.093.000
Sum opptjent egenkapital 10.994.000 17.131.000 16.374.000 7.749.000 12.409.000
Sum egenkapital 21.478.000 18.757.000 18.001.000 9.375.000 14.035.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.250.000 7.654.000 9.226.000 10.080.000 1.711.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.250.000 7.654.000 9.226.000 10.080.000 1.711.000
Leverandørgjeld 5.371.000 3.542.000 6.372.000 2.671.000 3.088.000
Betalbar skatt 0 0 3.117.000 2.319.000 2.234.000
Skyldig offentlige avgifter 3.785.000 3.868.000 2.946.000 3.109.000 2.565.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.556.000 7.016.000 8.614.000 10.152.000 7.460.000
Sum kortsiktig gjeld 17.721.000 14.426.000 21.049.000 18.251.000 15.347.000
Sum gjeld og egenkapital 46.448.000 40.837.000 48.275.000 37.706.000 31.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.604.000 20.519.000 20.305.000 12.096.000 7.241.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 2 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 2.4 2 1.7 1.5
Soliditet 46.2 45.9 37.3 24.9 45.1
Resultatgrad -8.5 0.4 7.6 7.6 9.9
Rentedekningsgrad -581.5 82.8 309.2 132.0 165.9
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.7 3.0 1.2
Total kapitalrentabilitet -23.3 2.1 24.2 24.8 53.9
Signatur
13.04.2018
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten NybakkStyreleder45
Lars IggströmStyremedlem54
Nils Ola KlingenborgStyremedlem44
Markku Jalmari OnnelaStyremedlem60
Kine NygårdStyremedlem34
Rune Jønnes TalaStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Team Olivia Norge As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00