Lyngdal Hagesenter As
Juridisk navn:  Lyngdal Hagesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40053621
C/O Heag As Postboks 7536 Dvergsnes Alleen 7 Fax:
4695 Kristiansand S 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 997253833
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 19.08.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heag As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1000%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 202.000 2.329.000 3.063.000
Resultat: 9.000 -1.000 83.000 -35.000 -88.000
Egenkapital: 0 -9.000 -8.000 -92.000 -57.000
Regnskap for Lyngdal Hagesenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 202.000 2.329.000 3.063.000
Driftskostnader 9.000 -1.000 -119.000 -2.363.000 -3.153.000
Driftsresultat 9.000 -1.000 83.000 -34.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt 9.000 -1.000 83.000 -35.000 -88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -1.000 83.000 -35.000 -88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 87.000
Sum omløpsmidler 0 5.000 160.000 389.000 501.000
Sum eiendeler 0 5.000 160.000 389.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -109.000 -108.000 -192.000 -157.000
Sum egenkapital 0 -9.000 -8.000 -92.000 -57.000
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 64.000 342.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 105.000 139.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 161.000 389.000 587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 202.000 2.329.000 3.063.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 202.000 2.329.000 3.063.000
Varekostnad 0 0 -82.000 -1.193.000 -1.856.000
Lønninger 0 0 0 -518.000 -817.000
Avskrivning 0 0 0 -87.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 9.000 -1.000 -37.000 -275.000 -434.000
Driftskostnader 9.000 -1.000 -119.000 -2.363.000 -3.153.000
Driftsresultat 9.000 -1.000 83.000 -34.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -1.000 83.000 -35.000 -88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 87.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 87.000
Varebeholdning 0 0 0 0 290.000
Kundefordringer 0 0 95.000 40.000 27.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.000 65.000 349.000 185.000
Sum omløpsmidler 0 5.000 160.000 389.000 501.000
Sum eiendeler 0 5.000 160.000 389.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -109.000 -108.000 -192.000 -157.000
Sum egenkapital 0 -9.000 -8.000 -92.000 -57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 64.000 342.000 302.000
Leverandørgjeld 0 0 101.000 84.000 127.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 13.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 41.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 105.000 139.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 161.000 389.000 587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 5.000 55.000 250.000 159.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0 0 1.5 2.8 0.7
Soliditet -23.7 -9.7
Resultatgrad 41.1 -1.5 -2.9
Rentedekningsgrad -34.0
Gjeldsgrad -1.6 -21.1 -5.2 -11.3
Total kapitalrentabilitet 51.6 -8.7 -15.0
Signatur
16.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge Normann LervikStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Antholz Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00