Åsane Bolig As
Juridisk navn:  Åsane Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66799900
C/O Profier As Postboks 485 C/O Profier As Erteløkka 7 Fax: 71570461
1373 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune: www.fgeiendom.no
Akershus Asker
Org.nr: 996514676
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12.01.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1166,67%
Egenkapital  
  
-91,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 29.260.000 265.674.000 273.737.000
Resultat: -1.216.000 -96.000 817.000 34.944.000 22.274.000
Egenkapital: 108.000 1.324.000 1.419.000 948.000 22.965.000
Regnskap for Åsane Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 29.260.000 265.674.000 273.737.000
Driftskostnader -1.215.000 -106.000 -28.108.000 -230.801.000 -251.475.000
Driftsresultat -1.215.000 -106.000 1.152.000 34.874.000 22.262.000
Finansinntekter 1.000 11.000 1.672.000 71.000 12.000
Finanskostnader -2.000 0 -2.007.000 0 0
Finans -1.000 11.000 -335.000 71.000 12.000
Resultat før skatt -1.216.000 -96.000 817.000 34.944.000 22.274.000
Skattekostnad 0 0 -346.000 -11.373.000 -9.013.000
Årsresultat -1.216.000 -96.000 471.000 23.571.000 13.261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.251.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000 436.912.000
Sum eiendeler 1.251.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000 436.912.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 376.000 471.000 0 18.084.000
Sum egenkapital 108.000 1.324.000 1.419.000 948.000 22.965.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 429.000 54.293.000
Sum kortsiktig gjeld 1.143.000 540.000 5.985.000 153.381.000 359.655.000
Sum gjeld og egenkapital 1.250.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000 436.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 29.260.000 265.674.000 273.737.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 29.260.000 265.674.000 273.737.000
Varekostnad -60.000 0 -27.248.000 -230.605.000 -251.318.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.155.000 -106.000 -860.000 -196.000 -157.000
Driftskostnader -1.215.000 -106.000 -28.108.000 -230.801.000 -251.475.000
Driftsresultat -1.215.000 -106.000 1.152.000 34.874.000 22.262.000
Finansinntekter 1.000 11.000 1.672.000 71.000 12.000
Finanskostnader -2.000 0 -2.007.000 0 0
Finans -1.000 11.000 -335.000 71.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 2.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.216.000 -96.000 471.000 23.571.000 13.261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 1.000.000 1.000.000 1.000.000 26.344.000 407.888.000
Kundefordringer 246.000 200.000 5.541.000 11.587.000 28.612.000
Andre fordringer 0 0 125.000 7.472.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 664.000 738.000 44.198.000 400.000
Sum omløpsmidler 1.251.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000 436.912.000
Sum eiendeler 1.251.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000 436.912.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 376.000 471.000 0 18.084.000
Sum egenkapital 108.000 1.324.000 1.419.000 948.000 22.965.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 429.000 8.630.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 68.722.000 324.780.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 429.000 54.293.000
Leverandørgjeld 553.000 173.000 199.000 1.141.000 0
Betalbar skatt 0 0 775.000 1.972.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 590.000 367.000 5.011.000 81.545.000 34.875.000
Sum kortsiktig gjeld 1.143.000 540.000 5.985.000 153.381.000 359.655.000
Sum gjeld og egenkapital 1.250.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000 436.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 1.324.000 1.419.000 1.377.000 77.257.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3.5 1.2 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 1.6 1.1 0.9 0.1
Soliditet 8.6 7 19.2 0.6 5.3
Resultatgrad 3.9 13.1 8.1
Rentedekningsgrad -607.5 0.6
Gjeldsgrad 10.6 0.4 4.2 162.2 18.0
Total kapitalrentabilitet -5.1 38.1 22.6 5.1
Signatur
03.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond AasgårdStyreleder50
Lasse LundhaugStyremedlem61
Magne SøvdeStyremedlem41
Roald ValestrandStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Coop Hordaland Sa25.00 
Capto Eiendom As25.00 
Coop Norge Eiendom AS25.00 
Storm Eiendom AS8.50 
Profier AS12.50 
Capto Eiendom As25.00 
Harteig AS4.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00